MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

מערכת אלקטרונית לניהול מפזרות אספלט Electronic Paver Management 3

הדור השלישי של המערכת האלקטרונית החדשה והמתקדמת לניהול מפזרות אספלט Electronic Paver Management‫‏‬ (EPM 3) מעניק למפעיל בקרה מושלמת של מפזרת האספלט.

מערכת אלקטרונית לניהול מפזרות אספלט Electronic Paver Management 3

הדור השלישי של המערכת האלקטרונית החדשה והמתקדמת לניהול מפזרות אספלט Electronic Paver Management 3‫‏‬ (EPM 3) מעניק למפעיל בקרה מושלמת של מפזרת האספלט. לוח הבקרה הייחודי מוביל את המפעיל באופן אינטואיטיבי דרך תפקודי העבודה הנפרדים. לחצני הבקרה של כל התפקודים מאורגנים בתרשים מבט ממעוף הציפור, בו הם מופיעים בדומה למיקומם על המכונה. השג בקרה עילאית של תפקודי המכונה.

משטח העבודה והראות של המפעיל

המפעיל נהנה משדה ראייה מלא וללא הפרעות של כל סביבת מפזרת האספלט, המכל, תעלת החילזון והשולחן, והתוצאה היא ראות משופרת, המעצימה את הביצועים ואת איכות הסלילה. אזור הבקרה הנוח מפחית את עייפות המפעיל ומאפשר הפעלה ממוקדת לפרקי זמן ארוכים יותר. משטח המפעיל השטוח מפחית את סכנת המעידה, והמעקים ולוחות הסיפון בעלי התיכון נגד החלקה מעניקים יציבות במהלך ההליכה סביב למכונה.

Settings Manager (מנהל הגדרות)

מאפיין מנהל ההגדרות מאפשר לך לאחסן ולשמור בזיכרון הגדרות מותאמות לפרויקטים נפרדים, וכך להשיג איכות עקבית בעבודות שונות. בבואו לבצע פרויקטי סלילה דומים, המפעיל יכול לאחזר את הפרמטרים השמורים במערכת EPM 3, וכך הוא מפשט את תהליך ההכנה הראשונית לפעולה של המכונה ויכול להתחיל מהר יותר בסלילה עצמה. לאחר שהסלילה כבר החלה, ניתן לבצע התאמות וכיולים שיבטיחו את השגת הביצועים והפרודוקטיביות הטובים ביותר.

פנסי עבודה

שישה פנסי עבודה סטנדרטיים מסייעים להפעלה בתנאי תאורה חלשה. שני הפנסים המאירים לפנים, שני הפנסים המאירים את האזור שמאחורי המכונה, ושני הפנסים הצדיים מגבירים את הראות ומשפרים את הביצועים. ניתן להזמין מערך תאורה אופציונלי מוגבר, הכולל עד 10 פנסי LED או פנסי בלון.

הגנה מפני רעש

מפזרות האספלט של וולוו מתוכננות להעניק ביצועים מעולים עם תפוקת רעש נמוכה במידה ראויה לציון. רמת הרעש של מפזרת האספלט מופחתת עוד יותר במהלך פעולה במצב חיסכון (ECO), שהוא מצב ברירת המחדל. זה מועיל במיוחד בסביבות עירוניות או באזורי מגורים, בהם קיימות מגבלות מבחינת עצמת הרעש המותרת.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - מפזרות אספלט
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר