MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

CareTrack Advanced

התעדכן, קבל דוחות, התראות ומידע כגון מצב הדלק, מיקום המכונה והשעות, כדי לתכנן את השירות שלך ביעילות רבה יותר.

מכונה קומפקטית, כישורים גדולים

CareTrack היא מערכת טלמטיקה מחזית הטכנולוגיה שתוכננה עבור Volvo Construction Equipment. התעדכן, קבל דוחות, התראות ומידע כגון מצב הדלק, מיקום המכונה והשעות, כדי שתוכל לתכנן את השירות שלך ביעילות רבה יותר. מנע מצבים של זמן השבתה לא מתוכנן ובדוק כי המכונה שלך מופעלת ביעילות.

מנהל מרווחי שירות

ה-EPM 3 יכולה להציג מערכת ניהול אוטומטית המפיקה למפעיל הודעות ביחס לתחזוקה נדרשת או תחזוקה תקופתית. היא מפיקה הודעות ביחס לטיפולי שירות שגרתיים, בדיקות יומיות, דרישות שירות במרווחי זמן ארוכים יותר וכן טיפולי תחזוקה שחלף המועד שלהם. המערכת אוגרת מידע ושומרת רישומים לצורך היסטוריית שירות.

רפידות גומי המותקנות בברגים ושרשרת זחל בעלת סיכה לכל חיי השירות

רפידות גומי חדשות אופציונליות ממותג וולוו מצטיינות בעמידות גבוהה בפני בלאי ושחיקה, החלפתן קלה והן חסכוניות ומשתלמות. שרשרת הזחל בעלת הסיכה לכל חיי השירות מגדילה את מרווחי הטיפולים של הזחלים ומפחיתה את רעשי הזחלים במהלך נסיעה.

גישה לצורך שירות

גישה משופרת לביצוע שירות וטיפולים ממשטח העבודה של המפעיל מאפשרת תחזוקה קלה, מקטינה את זמני ההשבתה ומצמצמת למינימום את עלויות התפעול. ניתן לבצע את כל התחזוקה השגרתית ואת התדלוק ממשטח העבודה של המפעיל, וכך המפעיל חוסך הן זמן והן מאמץ.

MATRIS

באמצעות כלי זה יכולים מרכזי השירות של וולוו לבצע ניתוח מקיף ומתקדם של פעילות תפעול המכונה. MATRIS תומכת בהפעלה ממוטבת באמצעות מעקב אחר מאפייני הפעילות וזיהוי הזדמנויות לשיפור - והתוצאה היא חיסכון בעלויות והפחתה של הבלאי והשחיקה.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - מפזרות אספלט
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר