MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
כלי ייעודי למעמיס קומפקטי של וולוו

כף לניפוי אבנים וסלעים

הכף לניפוי אבנים וסלעים היא אידיאלית לחפירה והוצאה של סלעים, ניפוי עפר, סיקול אבנים משדות ופינוי פסולת מאתרי עבודה. האבנים והסלעים נשמרים כאשר המכונה חופרת.

מאתר מרכזי שירות של וולוו - כלים ייעודיים
צור קשר

רוצה להזמין או לקבל פרטים נוספים? שלח לנו הודעה.

צור קשר