MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

מכירות Volvo CE עלו ב-34% ברבעון השלישי

גידולים בנתח שוק והתאוששויות חזקות באסיה וברוסיה עוזרות להניע את Volvo Construction Equipment לביצועים חזקים ברבעון השלישי של 2017.

גידול בנתח שוק בתחומי מפתח בשילוב עם בקרת עלויות טובה וגידול בדרישה במרבית השווקים עזרו ל-Volvo Construction Equipment (Volvo CE) לדווח על רבעון שלישי חזק במיוחד ב-2017. הדבר כולל עלייה של 34% אחוזים במכירות, עלייה של 45% בכניסת הזמנות ועלייה של 48% במסירות בתקופה זו, בנוסף לשיפור חזק ברווחיות.

בהתאמות לתנודות מטבע, המכירות נטו ברבעון השלישי עלו ב-34% לרמה של 15,091 מיליון קרונות שבדיות (11,539). ההכנסה התפעולית עלתה אף היא באופן חזק, עם קפיצה של 237% ל-2,024 מיליון קרונות שבדיות, עליה ביחס ל-601 מיליון בתקופה המקבילה בשנת 2016. הדבר מייצג גידול משמעותי במרווח התפעולי, ל-13.4% (5.2%). הרווחיות הושפעה לחיוב מגידול במכירות, שיפור בניצול קיבולת במערכת התעשייתית ורווח הנובע ממכירת סוכנות Volvo CE בבריטניה.

צבר ההזמנות הנכנסות נטו ברבעון השלישי עלה ב-45% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2016. גידול זה נובע במידה רבה מהכנסות גבוהות יותר מסין, וכן גידול בשווקים אסיאתיים אחרים וברוסיה. מסירות גדלו ב-48%, ל-14,431 מכונות. 

פיתוח שוק

עד לסוף אוגוסט, השוק האירופאי עלה ב-15%, הנובע מהגידול בבריטניה, צרפת ואיטליה. השוק הגרמני גדל מעט בהשוואה לשנה הקודמת, ואילו השוק הרוסי המתאושש עלה ב-101%. השוק בצפון אמריקה גדל ב-7% ביחס לשנה הקודמת, הודות לגידול בדרישה למחפרים, הן קומפקטיים והן מכונות כלליות גדולות יותר. השוק הדרום אמריקאי גדל ב-6% ביחס לשנה הקודמת, אך נותר ברמות נמוכות מאוד. באסיה (לא כולל סין) השוק הכולל גדל ב-12% ביחס לשנה הקודמת, עם המשך גידול בהודו ובאינדונזיה, בסיוע ההתאוששות בתחום הכרייה. השוק הסיני גדל ב-74% ביחס לשנה הקודמת, עם התאוששות חזקה הן של מחפרים והן של מעמיסים אופניים גדולים.

“אלו ביצועים חזקים במיוחד. Volvo CE הגיבה היטב לגידול בדרישה, עם גידול בנפח של עד 48%, תוך גידול משמעותי ברווחיות,", כך לדברי מרטין וייסברג, נשיא Volvo Construction Equipment. "אנו גם ממשיכים להגדיל את נתח השוק בתוך מעוזי המוצרים והשווקים שלנו."

במהלך הרבעון ייצרה Volvo CE את המוביל המפרקי ה-75,000 שלה. לאחר שייצרה למעלה ממחצית מהמובילים המפרקיים שיוצרו אי-פעם, כ-50,000 מהמובילים של וולוו עדיין נמצאים בשימוש רגיל ברחבי העולם.

טבלה 1

Volvo Construction Equipment, מכירות לפי אזור, במיליוני קרונות שבדיות (SEK).

מכירות נטו לפי אזור רבעון שלישי תשעת החודשים הראשונים
מיליוני קרונות שבדיות (SEK) 2017 2016 2017 2016
אירופה 5,179 4,583 17,639 14,846
צפון אמריקה 3,013 2,476 9.736 8,258
דרום אמריקה 464 400 1,263 955
אסיה 5,483 3,423 18,127 11,588
שווקים אחרים 952 657 2,999 1,973
סך הכול 15,091 11,539 49,764 37,620