MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

מכירות Volvo CE עלו ב-24% ברבעון השלישי

המשך התנופה באירופה וביבשות אמריקה יחד עם צמיחה טובה אך איטית יותר בסין עוזרים להניע מכירות של Volvo Construction Equipment ברבעון השלישי של 2018.

כשהיא עוזרת לחברת האם שלה The Volvo Group להשיג את התוצאות הטובות אי-פעם ברבעון שלישי, Volvo Construction Equipment פרסמה פעם נוספת סדרת מספרים חזקים במהלך תקופה זו. ביקוש בריא למוצרים התחרותיים שלה במרבית השווקים עזר להניע גידול במכירות של כמעט רבע, בשילוב עם רווחיות חזקה. 

המכירות נטו ברבעון השלישי עלו ב-24%, לסך של 18,598 מיליון כתר שוודי (15,042). ההכנסה התפעולית עלתה אף היא, ל-2,587 מיליון קרונות שבדיות, עליה ביחס ל-2,023 מיליון בתקופה המקבילה בשנת 2017. הדבר הוביל שוב לשולי תפעול חזקים עוד יותר של 13.9% (13.4%). הרווחיות הושפעה לטובה מעליה במכירות ציוד ושירותים, שיפור בניצול הקיבולת במערכת התעשייתית ובקרת עלויות טובה.

צבר ההזמנות הנכנסות נטו ברבעון השלישי עלה ב-22% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2017. גידול זה הונע במידה רבה על ידי הכנסה גבוהה יותר מסין ובמיוחד מאירופה, שבה נראתה קפיצה של 53% בכניסת ההזמנות, חלקית הודות להזמנות שכירות גדולות למכונות קומפקטיות. ההזמנות לצפון אמריקה גדלו אף הן במידה רבה, עם גידול של 47%, אשר הונע על ידי מכירות של מכונות בינוניות וגדולות, וגם בדרום אמריקה נראתה עליה של חמישית בכניסת הזמנות.

משלוחים גדלו ב-17% ל-16,861 מכונות ברבעון השלישי.

פיתוח שוק

עד סוף אוגוסט, השוק האירופי עלה ב-11%, עליה שנובעת מהגידול ברוסיה והביקוש היציב בגרמניה, בבריטניה, בצרפת ובאיטליה. בצפון אמריקה נראה גידול של 19% במהלך השנה האחרונה, הודות לביקוש למחפרים, מובילים, מעמיסים אופניים גדולים וציוד לסלילת כבישים. השוק הדרום אמריקאי עלה ברבע מהרמות הנמוכות של השנה שעברה, הודות לשוק חזק יותר בברזיל. באסיה (לא כולל סין) השוק הכולל היה גדול ב-13% ביחס לשנה שעברה. השוק היפני גדל ב-42% ביחס לשנה שעברה, למרות מגמת האטה ככל שהשנה התקדמה.

"מעודד לראות שהצלחנו לשמור על פיתוח חזק ברבעונים האחרונים, כאשר הן המכירות והן הרווחיות גבוהות יותר מהרמות של השנה שעברה", אמר מלכר ג'רנברג, מנכ"ל Volvo Construction Equipment. "ביקוש בריא במרבית השווקים למגוון המוצרים התחרותיים שלנו עזר לספק שורת מספרים חזקה נוספת."

 

טבלה מס. 1. וולוו ציוד בנייה, מכירות לפי אזור, במיליוני כתר שוודי (SEK).

מכירות נטו לפי אזור

רבעון שלישי

תשעת החודשים הראשונים

מיליוני קרונות שבדיות (SEK)

2018

2017

2018

2017

אירופה

6 211

5 172

20 562

17 597

צפון אמריקה

3 843

2 976

11 739

9 615

דרום אמריקה

580

460

1 698

1 251

אסיה

6 724

5 483

26 209

18 122

אפריקה ואוקיאניה

1 240

952

3 706

2 999

סך הכול

18 598

15 042

63 915

49 583