MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

עלייה של 30% במכירות ברבעון הראשון של Volvo CE

גידולים משמעותיים בביקוש בשוק בכל האזורים הראשיים עזרו להוביל את Volvo Construction Equipment לרבעון ראשון חזק ב-2018, עם עלייה של 30% במכירות ועליה של 79% ברווחיות.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) נהנתה מרבעון פיננסי ראשון בטוח ב-2018, עם גידולים חזקים בביקוש בכל השווקים הראשיים - במיוחד אסיה - שעזרו לחברה לדווח על גידולים חזקים במכירות, ברווחיות ובכניסת הזמנות.
במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2018 ראתה Volvo CE קפיצה של 30% במכירות נטו ל-20,914 מיליון קרונות שבדיות (16,101 מיליון קרונות שבדיות ב-Q1 2017). לאחר התאמה לתנודות בשערי מטבע, התוצאות טובות עוד יותר, עם עלייה של 33%. ההכנסות התפעוליות הושפעו אף הן לטובה, עם גידול של 2,888 מיליון קרונות שבדיות, עליה משמעותית מאוד של 79% בהשוואה ל-1,615 מיליון קרונות שבדיות ברבעון הראשון של 2017. גם השוליים התפעוליים ראו שיפור חזק, של 13.8% בהשוואה ל-10% בתקופה המקבילה שנה קודם לכן.
ברבעון הראשון של 2018 נהנתה Volvo CE גם מגידול בכניסת ההזמנות, שגדלו ב-37% ל-23,938 מכונות, כאשר הגידול בהזמנות מגיע מכל השווקים, אך במיוחד מצפון אמריקה ואסיה. האספקות גדלו אף הם ב-35% במהלך התקופה, ל-22,102 מכונות.

מצב השוק

שוק ציוד הבנייה המשיך להשתפר במהלך הרבעון, כאשר נצפתה צמיחה בכל האזורים. השוק האירופאי עלה ב-10%, כאשר הוא מונע מהגידול בביקוש בגרמניה, איטליה וחלקים של מזרח אירופה. שוק צפון אמריקה עלה ב-21%, כאשר הוא מונע בעיקר מהביקוש למחפרים. השוק בדרום אמריקה המשיך להתאושש מהרמות הנמוכות, ועלה ב-27%. השוק באסיה (לא כולל סין) עלה ב-21% בהשוואה לשנה שעברה, תרם לכך הגידול בהודו, אינדונזיה, תורכיה והמזרח התיכון. ביקושים גדולים למעמיסים אופניים ולמחפרים גדולים עזרו לשוק הסיני להשתפר ב-13% במהלך הרבעון

“באופן כללי, הביקושים בשוק חזקים, ו-Volvo CE המשיכה לשפר את המכירות והרווחיות", ציין נשיא Volvo CE מלכר ג'רנברג. "אנו ממנפים היטב את היתרונות של הגידול בנפחים, ויחד עם זאת שומרים על בקרה הדוקה על העלויות".

טבלה 1. Volvo Construction Equipment, מכירות נטו לפי אזור, במיליוני כתר שבדי

מכירות נטו לפי אזור שלושה חודשים ראשונים  
מיליוני קרונות שבדיות (SEK)
2018 2017 החלפה
אירופה 6,599
5,730
15%
צפון אמריקה 3,433
2,890
19%
דרום אמריקה 516
399
29%
אסיה 9,091
6,136
48%
שווקים אחרים 1,275
946
35%
סך הכול 20,914 16,101
30%

אפריל 2018