MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎
חדשנות optishift של וולוו

שינוי בטכנולוגיה

OptiShift

מהנדסי Volvo CE מניעים שוב את הטכנולוגיה עם OptiShift.

התקדמות טכנית

שוב, אנחנו מובילים בדרך ההתקדמות הטכנית ההופכת את העסקים שלך לרווחיים יותר תוך הפחתת הפליטות וההשפעה על הסביבה.

מרימים את הרף

יעילות צריכת דלק

טכנולוגיית OptiShift הייחודית של וולוו הפחיתה את צריכת הדלק בשיעור של עד 15%, והגבירה את ביצועי המכונה.