Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Reparation

Undvik oväntade kostnader

Reparation

Volvo erbjuder reparationsavtal med olika täckningsgrad beroende på dina specifika behov. Med ett fastprisavtal för reparationer kan du förhindra oväntade kostnader och förbättra din finansiella planering och styrning. 

Ett kombinerat avtal för reparationer och förebyggande underhåll är idealiskt för maskinägare med höga förväntningar på drifttid och produktivitet. Dina utbildade Volvo servicetekniker tar effektivare hand om din maskin tack vare djupa kunskaper och proaktiva arbetsmetoder – problemen upptäcks tidigt så att maskinens drifttid maximeras.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss