Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Oljeanalys

Volvo Oljeanalys ger dig mer

Oljeanalys

Genom att regelbundet använda Volvos oljeanalys får du en uttömmande diagnos av maskinens tillstånd. Analysen ger många olika sorters information, till exempel vatten-/kylvätskeinnehåll, viskositet, smuts och mängden metallpartiklar. Tack vare de tidiga varningar som oljeanalysen ger kan du planera byte av komponenter i god tid innan problem uppstår och på så sätt undvika dyra skador och driftstopp.

Volvo ger dig både en analys och en fullständig diagnos, med värdefulla förklaringar av analysen som gör verktyget viktigt. Även den allra bästa analys och diagnos måste presenteras på ett tydligt och användarvänligt sätt. Därför har Volvo utvecklad en rapporteringsmetod som ger dig exakt och användbar information.

Ta hjälp av Volvo Oljeanalys och öka dina intäkter

Lång drifttid är det som räknas för att skapa intäkter. Volvo Oljeanalys är ett oslagbart verktyg som låter dig planera underhållet och minska risken för oplanerade avbrott och dyrbara reparationer.

I korthet är Oljeanalys en detaljerad ”hälsokontroll" av maskinens viktigaste system där vi analyserar oljan i motorn, växellådan, hydraulsystemet, axlarna och bromsarna. Om du vill tittar vi också på kylvätskan och bränslet. En oljeanalys ger dig tidiga varningar och möjlighet att i god tid byta ut komponenter innan de orsakar problem eller följdskador.

Endast Volvo-laboratorierna har fullständig kunskap om Volvo maskiner. De kan tolka analysresultaten och lämna åtgärdsrekommendationer bättre än andra laboratorier. Beställ analyser regelbundet så att du får en historik över oljeanalyser och resultat. Då får du möjlighet att se trender och utvecklingar. 

Enkelt, snabbt, tydligt

Provtagning

Proven tas och skickas sedan ett laboratorium hos Volvo.

Analys

Volvos laboratorier har tillgång till toppmodern och avancerad analysutrustning med erfaren och kvalificerad personal. De analyserar proverna och tar fram enormt mycket information – vatten-/kylvätskehalt, viskositet, bränsle, orenheter, metallpartikelmängd med mera.

Diagnos

En noggrann diagnos finns direkt tillgänglig på en webbplats. Diagnosen ger rekommendationer som du kan genomföra direkt och på så sätt undvika kritiska situationer.

Spara tid och pengar

Förutom hjälp med underhållsplaneringen kan Volvo Oljeanalys också ge dig betydande fördelar vid reparationer. Om Oljeanalys indikerar orsaken till ett problem kan reparationstiden förkortas. Snabbare felsökning innebär kortare driftstopp. Fördelen med Oljeanalys är att resultatet och åtgärdsförslag kan hämtas via webben. Det hjälper dig att hantera akuta situationer snabbt innan dyrbara reparationer krävs.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss