Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
Volvo Services Haul Assist Map

Map

Ger en översikt över arbetsplatsen

Map

Genom att veta var andra maskiner befinner sig på platsen kan förarna lättare undvika potentiellt farliga situationer, i synnerhet på arbetsplatser med begränsad sikt. Aviseringar om hastighetsbegränsningar påminner förarna om att hålla en säker hastighet.

Effektiv körning

Genom att övervaka trafiken och följa transportflödet i en arbetscykel kan förarna bättre förutse körbeslut, vilket ökar effektiviteten.

Så fungerar det

Dumperns inbyggda GPS används för positioneringsändamål, medan Volvo Co-Pilots telekom-anslutning möjliggör kommunikation mellan maskiner. Map fungerar perfekt i kombination med OBW-appen.

Transportvägar
Transportvägar visas för att underlätta förarnas navigering på platsen.

Last- och tippzoner
Fördefinierade last-/tippområden kan specificeras för att utlösa vissa funktioner, till exempel aktivering av OBW-information vid inkörning i en viss zon.

Enfiliga sektioner
Operatören uppmärksammas om en annan maskin närmar sig inom en fördefinierad enfilig sektion.

Hastighetsbegränsningar
Ställ in hastighetsbegränsningar för platsen och/eller specifika sektioner av platsen för att undvika fortkörning.

Bättre data, bättre insikter

Med Map får du alla kraftfulla rapporter och rapporteringsfunktioner du väntar dig av vågsystemet (OBW) – och mer därtill.

Med Map kan du inkludera GPS-koordinatdata i dina rapporter, så att det går att mäta material som har transporterats mellan olika platskoordinater.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss