Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
Volvo Services On balance financing

Volvo Maskinlån

Enkel väg till ägande

Volvo Maskinlån

Avbetalningslösningar som Volvo Maskinlån är bra om du vill äga maskinen genom regelbundna amorteringar och utan att investera allt kapital på en gång. Både lånet och maskinen finns med i balansräkningen.

Viktiga egenskaper och fördelar

  • Du äger maskinen när alla amorteringar erlagts
  • Betalningarna kan justeras för att för att passa kassaflödet i din verksamhet
  • Maskinen redovisas som en tillgång i balansräkningen
  • Volvo Trygghetsförsäkring ingår dygnet runt
  • Kan kombineras med Volvo Maskinförsäkring samlat på en månadsfaktura

Volvo Financial Services erbjuder finansieringslösningar. Volvo Financial Services ger inte råd om skatter eller redovisning. Kunderna bör rådgöra med sin skatte- eller redovisningskonsult om individuella omständigheter.

Volvo återförsäljare hem
Vill du veta mer?

Volvo Financial Services erbjuder kompletta lösningar.

Kontakta oss