Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
Swecon Utbildning - Ägande och drift

Swecon Utbildning

Ägande och drift
Intresseanmälan

Fakta

Tid: En dag.
Innehåll: Att effektivt och lönsamt leda arbetet på en arbetsplats.
Plats: Hos er eller i våra utbildningslokaler i Eskilstuna.

Intresseanmälan

Introduktion

Utbildningen bygger på Volvo CE:s utbildningsmaterial Total Cost of Ownership och vänder sig till arbetsledare och företagsledning. Maskinkostnaden är mycket mer än den månadsvisa avbetalningen. I själva verket kan företagets ledning påverka flera kostnadsdrivande faktorer. I den här utbildningen tar vi upp hur man konkret förbättrar lönsamheten genom bland annat fler produktiva maskintimmar samt när det gäller underhåll och bränsleförbrukning.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss