Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Enklare maskinparkshantering

CareTrack är Volvo Construction Equipments telematiksystem. Det ger dig årkomst till en stor mängd maskinövervakningsinformation, vilket sparar tid och pengar. Med CareTrack kan du minska bränslekostnaderna, optimera resultaten för maskiner och förare samt planera förebyggande service och underhåll för att maximera tiden i produktivt arbete.

CareTrack

Sparar pengar

Driftrapporterna gör att du kan övervaka tomgångstid – information som gör det möjligt att minska bränsleförbrukningen, icke-produktiva maskintimmar och servicekostnader.

Sparar tid

Sköt dina maskiner proaktivt och öka tiden i produktivt arbete genom att planera service och underhållsåtgärder i förväg och undvik eventuella problem. Det är även möjligt för din lokala Volvo-återförsäljare att felsöka fel på avstånd – vilket minimerar service- och stilleståndstid.

Obegränsade möjligheter

Från bränsleförbrukningsdata till positions- och maskinanvändningsrapporter, CareTrack ger dig tillgång till en stor mängd information – vilket gör det möjligt för dig att vidta åtgärder som kommer att ha en märkbar effekt på din verksamhet. Upptäck specifika funktioner för att möjliggöra ytterligare besparingar och få ut det mesta av din maskin.

CareTrack-paket

Rätt egenskaper för din verksamhet

CareTrack är uppdelat i åtta paket, vart och ett har specifika egenskaper som förbättrar din verksamhet.

 • CareTrack standard
  Åtkomst till drifttimmar och position, hantering av serviceplanering och slitdelar via webbportalen.
 • Spårning och status
  Meddelanden informerar dig när en maskin används utanför förinställda positions- och tidsgränser. En statusrapport ger uppgifter om bränslenivå, maskinens position och drifttimmar.
 • Drift
  Rapporter visar hur varje maskin används och om förarna kör effektivt.
 • Produktion
  Vågsystemteknik (OBW) visar en maskinens verkliga produktivitet. Tillgänglig information – inklusive lasteffektivitet och antal cykler – minskar bränsleförbrukning och förbättrar komponentlivslängd.
 • Stöldskydd
  Volvos bandgrävmaskiner kan utrustas med ett stöldskydd-/spårningssystem.
 • Kommunikation
  Satellitkommunikation tillhandahålls i områden där ingen/svag GSM/mobiltelefonuppkoppling är tillgänglig.
 • API
  API gör det möjligt att integrera data från CareTrack i ditt ledningssystem.

Du kan med CareTrack

"Du kan med CareTrack!" Video som visar vad CareTrack, Volvo Construction Equipments telematiksystem, kan göra för dig och ditt företag.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss