Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
Swecon Utbildning - EOS Caretrack

Swecon Effektiviseringstjänster

Verksamhetsoptimering
Kontakta oss

Introduktion

Vill du att dina Volvo maskiner ska arbeta optimalt och ge dig maximal avkastning? Tjänsten Verksamhetsoptimering från Swecon hjälper din verksamhet att nå dit du verkligen vill.

INNEHÅLL:

Utvärdering
Vi utvärderar din verksamhet och arbetsplats med avseende på kostnader och produktivitet genom att använda våra system och expertkunskaper. Genom att förstå förbättringsmöjligheten kan du spara pengar och öka intäkten på ett strukturerat sätt.

Åtgärdspaket
Vi föreslår en förändringsplan utifrån vår gemensamma målsättning för din maskinflotta, organisation och arbetsplats. Valda aktiviteter behöver vi genomföra tillsammans för att förändringen ska ge förväntat resultat.

Uppföljning 
Genom uppföljning av aktiviteter och nyckeltal (bränsleförbrukning, totalt och för varje maskin, väntetid, tomgångskörning, koldioxidutsläpp) för arbetsplatsens helhet och per maskin säkerställer vi att förändringen genomförs. Under ett års tid ser vi resultatet av förbättringarna genom tydliga rapporter och vägledning av våra coachande Swecon-experter.

Tjänsten baserad på uppkopplade maskiner, avancerade verktyg och expertkunskaper från Volvo Construction Equipment och Swecon. 

För mer information, kontakta:

Kristofer Karlsson

Utbildare

Telefon: 010 - 556 37 20

Mobil: 072 - 226 22 49

e-post: kristofer.karlsson@swecon.com

eller skicka en fråga via formulär

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss