Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Jämför EC35D med konkurrenterna

Maskinjämförelser tillhandahålls av Spec Check, en oberoende källa till jämförande data. Observera att alla modeller kanske inte är tillgängliga i alla länder samt att egenskaper och specifikationer kan variera mellan olika marknader.

Skriv ut jämförelse

Värden i Metrisk Ändra

VOLVO
EC 35 D
CATERPILLAR
303 E CR
Ändra
WACKER NEUSON
EZ 36
Ändra
WACKER NEUSON
EZ 36
Ändra
BENÄMNING
Maskin
Totalt antal bomtillval 1 1 1 1
Instrument - Gauges & Warning Lights Centralised monitor, gauges & lights Centralised monitor, gauges & lights
Skärmstorlek för monitor - - 88.9 mm 88.9 mm
Säkerhet – startspärr Anti theft system - - -
Luftkonditionering – standard Optional - - -
Antal monobommar 1 1 1 1
Antal skoptillval 2 1 2 2
Skoplängd – min 1400 mm - - -
Skoplängd – max 1700 mm - - -
Skoplängd – standard 1400 mm - - -
Telematik
Telematik finns Optional - Yes Yes
Plattform Care Track - GPS GPS
DRIVLINA
Kraftkälla
Utsläppsklass Tier 3 - Interim Tier 4 Tier 4
Motortillverkare Volvo Caterpillar Yanmar Yanmar
Motormodell D1.8A C1.3 3 TNV 88 3 TNV 88 F
Insugning Naturally Aspirated Naturally Aspirated Naturally Aspirated Naturally Aspirated
Kylning Water Water Water Water
Drivenhet till kylfläkt Belt - Belt Belt
Antal cylindrar (per motor) 3 3 3 3
Cylinderarrangemang 3 inline 3 inline 3 Inline 3 Inline
Cylinderdiameter 87 mm 78 mm 88 mm 88 mm
Slaglängd 102.4 mm 88 mm 90 mm 90 mm
Cylindervolym 1.83 ltr 1.26 ltr 1.642 ltr 1.642 ltr
Automatisk tomgång Yes - - -
Automatisk motoravstängning Option - - -
Nominellt varvtal 2200 rpm 2400 rpm 2500 rpm 2430 rpm
Klassificeringsstandard – netto - ISO 9249 - -
Motoreffekt – netto - 17.5 kW - -
Klassificeringsstandard – brutto - ISO 14396 - -
Motoreffekt – brutto 22.8 kW 18.5 kW 22.2 kW 18.2 kW
Vridmoment 112 Nm - - -
Vridmoment nominellt varvtal 1600 rpm - - -
Antal motorer 1 1 1 1
Transmission
Banddrivtyp 2 Speed Hydrostatic 2 Speed Hydrostatic Hydrostatic Hydrostatic
Växellåda
Slutväxel Planetary reduction Planetary reduction Planetary reduction Planetary reduction
Axlar och band
Bandspänning Grease Grease Grease Grease
Antal rullhållare – varje sida 1 1 1 1
Antal hjul – varje sida 4 4 4 4
Bandplattor
Bandbredd 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Larvplattyp Rubber track Rubber track Rubber track Rubber track
Valbar bandbredd – 1 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Valbar bandtyp – 1 Triple grouser Triple grouser Triple grouser Triple grouser
Bromsar
Dynamisk svängbroms Yes Yes Yes Yes
Svängbromstyp Wet multi disc Wet multi disc Wet multi disc Wet multi disc
Svängbromsaktivering Spring applied hydraulic release Spring applied hydraulic release Spring applied hydraulic release Spring applied hydraulic release
Parkeringsbromstyp Wet multi disc - Wet multi disc Wet multi disc
Parkeringsbromsaktivering Spring apply hydraulic release - Spring apply hydraulic release Spring apply hydraulic release
MÅTT
Transportmått
Transportlängd för monobom 5275 mm 4470 mm 5503 mm 5503 mm
Transportlängd för monobom – längsta skopa 5190 mm 4470 mm - -
Transportlängd – max 5275 mm 4470 mm 5503 mm 5503 mm
Transporthöjd över bom - 1590 mm - -
Transporthöjd utan bom 2481 mm 2500 mm 2491 mm 2491 mm
Transporthöjd – max 2481 mm 2500 mm 2491 mm 2491 mm
Övre tillbyggnads bredd 1575 mm - 1750 mm 1750 mm
Overall Undercarriage Width 1620 mm 1550 mm 1750 mm 1750 mm
Totalbredd – max 1620 mm 1550 mm 1750 mm 1750 mm
Statiska mått
Längd över band på mark 1604 mm - - -
Undervagnens totallängd 2055 mm 2210 mm 2062 mm 2062 mm
Svängradie, bakdel 1265 mm 890 mm 933 mm 933 mm
Bakdelslängd 1265 mm 890 mm 933 mm 933 mm
Tailswing från överhäng (bak) - - - -
Minimerat överhäng? No Yes Yes Yes
Höjd – hytt 2481 mm 2500 mm 2630 mm 2573 mm
Motviktsspel 557 mm 565 mm - -
Markfrigång 285 mm - 251 mm 251 mm
Ground Engaging tools (Slitdelar)
Rågad skopvolym – standard 0.114 m³ - - -
Total skopbredd – standard 600 mm - - -
Skopvikt – standard 90 kg - - -
Skopans öppningsvinkel 199 ° 200 ° - -
Schaktblad Standard Standard Standard Standard
Schaktbladets typ Float Blade Float Blade Float Blade Float Blade
Schaktblad – höjd 368 mm 335 mm 357 mm 357 mm
Schaktblad – bredd 1650 mm 1550 mm 1750 mm 1750 mm
Schaktblad – höjd uppfällt över mark 370 mm 402 mm 393 mm 393 mm
Schaktblad – grävdjup 525 mm 472 mm 505 mm 505 mm
Bredd över standardband 1620 mm 1550 mm 1750 mm 1750 mm
Spårvidd 1320 mm 1250 mm 1450 mm 1450 mm
Spårvidd – standard 1320 mm 1250 mm 1450 mm 1450 mm
Variabel spårvidd No No No No
Tailswing inom spårvidd No Yes Short Short
Tailswing från överhäng (sida) - - 58 mm 58 mm
Prestanda – mått
Grävräckvidd – monobom 5153 mm 4950 mm 5391 mm 5391 mm
Räckvidd vid marknivå – monobom 5031 mm 4810 mm 5298 mm 5298 mm
Grävhöjd – monobom 4690 mm 4530 mm 4925 mm 4925 mm
Tipphöjd – monobom 3347 mm 3150 mm 3336 mm 3336 mm
Vertikal vägg – monobom 2521 mm 1960 mm 2123 mm 2123 mm
Grävdjup – monobom 3131 mm 2750 mm 5489 mm 5489 mm
Min. främre svängradie – monobom 2079 mm 2110 mm - -
Bomsväng – vänster 76 ° 80 ° 70 ° 70 °
Bomsväng – höger 56 ° 50 ° 45 ° 45 °
Grävoffset – vänster 472 mm 610 mm 650 mm 650 mm
Grävoffset – höger 627 mm 825 mm 680 mm 680 mm
Lyft – klassificeringsstandard ISO 10567 - - -
Standardskopa 1400 mm - - -
Längsta skopa 1700 mm - - -
Bandbredd 300 mm - - -
Lyfträckvidd vid marknivå 4.41 m - - -
Lyfträckvidd vid marknivå – längsta skopa 4.66 m - - -
VOLYMER
Smörjmedel
Bränsletank 64 ltr 45 ltr 44 ltr 44 ltr
Motorolja 7 ltr 5.7 ltr - -
Kylsystem 7 ltr 4.7 ltr - -
Hydraultank 32 ltr 47 ltr - -
Hydraulsystem 62 ltr 65 ltr - -
Slutväxel – varje 0.7 ltr - - -
Elsystem
Antal batterier 1 1 1 1
Spänning 12 V 12 V 12 V 12 V
Batteriets amperetal 74 Amp h - 71 Amp h 71 Amp h
Generatoreffekt 60 Amp - - -
PRESTANDA
Lastningar
Markbärighet 32.5 kPa 32.2 kPa - -
Standardbandbredd 300 mm 300 mm - -
Markbärighet – utan hytt 31.3 kPa - - -
Markbärighet – med hytt 32.5 kPa 32.2 kPa - -
Dynamiskt
Svänghastighet 9 rpm 9 rpm 9.5 rpm 9.5 rpm
Svängmoment 701 kNm - - -
Körvarning Optional Yes - -
Körhastighet – låg 2.7 kph 2.4 kph - -
Körhastighet – hög 4.5 kph 4.5 kph 4.7 kph 4.7 kph
Dragkraft 31 kN 30.9 kN - -
Klassificeringsstandard – skopans grävkraft ISO 6015 - - -
Skopans grävkraft 23.71 kN 16.6 kN 21.1 kN 21.1 kN
Skopans brytkraft 32.89 kN 28.4 kN 35 kN 35 kN
Max. lutning 20 ° 30 ° - -
Bullerteststandard ISO 6396 & 2000/14/EC - - -
Invändig bullernivå LpA 78 dB(A) - - -
Utvändig bullernivå LwA 93 dB(A) - - -
Lyft – offererad med skopa? No No - -
Lyft – offererad med Quick-Hitch? No - - -
Lift – offererad med schaktblad upp/ned Down Down - -
Baklyft – 2 m räckvidd 1752 kg - - -
Sidolyft – 2 m räckvidd 1397 kg - - -
Baklyft – 3,0 m räckvidd 1536 kg 1170 kg - -
Sidolyft – 3,0 m räckvidd 773 kg 540 kg - -
Baklyft – 4,0 m räckvidd 1066 kg 670 kg - -
Sidolyft – 4,0 m räckvidd 522 kg 310 kg - -
Baklyft – max räckvidd 980 kg - - -
Sidolyft – max räckvidd 471 kg - - -
Baklyft – max räckvidd för längsta skopa 892 kg - - -
Sidolyft – max räckvidd för längsta skopa 427 kg - - -
Hydrauliskt
Huvudpump Variable axial piston Variable axial piston Variable axial piston Variable axial piston
Antal huvudpumpar - 1 2 2
Hjälppump - - Gear Gear
Servopump - - Gear Gear
Huvudpumpar – maximalt flöde per pump - 87.6 lt/min - -
Huvudpumpar – maximalt flöde 103 lt/min 87.6 lt/min 120.1 lt/min 116.6 lt/min
Hjälppumps flöde 65 lt/min - - -
Extra krets – maximalt flöde 23 lt/min 60 lt/min - -
Bomtryck 240 bar 245 bar 240 bar 240 bar
Skoptryck 240 bar 245 bar 240 bar 240 bar
Skoptryck 240 bar 245 bar 240 bar 240 bar
Svängtryck - 181 bar 195 bar 195 bar
Körtryck 240 bar 245 bar 240 bar 240 bar
Hjälptryck 220 bar 186 bar - -
Körmotor 2 Speed Axial Piston Auto Shift 2 Speed Axial Piston Auto Shift Hydrostatic Hydrostatic
Antal motorer – varje sida 1 1 1 1
Svängmotor Fixed axial piston Fixed axial piston Fixed axial piston Fixed axial piston
Antal svängmotorer 1 1 1 1
Ändring av spakmönster Optional Yes - -
Avkänningstyp Load sensed Load sensed - -
Slangbrottsventil – bom Optional - - -
Slangbrottsventil – skopa Optional - - -
Antal valbara lägen 2 - 2 2
VIKTER
Statiskt
Maskinvikt 3530 kg 3530 kg 3534 kg 3534 kg
Vikt – max 3845 kg 3530 kg 4450 kg 4450 kg
Vikt – monobom 3455 kg 3530 kg 3344 kg 3344 kg
Vikt – med öppen hytt 3320 kg 3310 kg - -
Hitta din Volvo-återförsäljare bandgrävmaskiner
Kontakta oss

Vill du beställa eller ha mer information? Skicka ett meddelande.

Kontakta oss