Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

EPM 3

Den nya, mycket avancerade tredje generationens styrsystem för elektronisk läggningshantering, Electronic Paver Management (EPM 3), ger föraren total kontroll över läggningsprocessen.

EPM 3

Den nya, mycket avancerade tredje generationens styrsystem för elektronisk läggningshantering, Electronic Paver Management 3 (EPM 3), ger föraren total kontroll över läggningsprocessen. Den unika manöverpanelen med många intuitiva funktioner ger föraren en utomordentlig översikt och kontroll. Föraren har fågelperspektiv över manöverknapparna för alla funktioner, som är ordnade på ett intuitivt och logiskt sätt. Perfekt kontroll över maskinens alla funktioner.

Förarplattform & ypperlig överblick

Föraren har full och oskymd sikt runt läggare, tråg, snäckskruv och skrid för bättre prestanda och högre läggningskvalitet. Det komfortabla förarplatsen ger en vilsam arbetsställning så att föraren kan behålla koncentrationen under långa arbetspass. Den plana plattformen ger mindre snubbelrisk. Ledstänger och de halkskyddade ytorna gör att föraren säkert och stabilt kan röra sig på maskinen.

Inställningshanterare

Tack vare inställningsfunktionen är det möjligt att lagra anpassade inställningar för projekt vilket gör det möjligt att bibehålla en jämn och likformig kvalitet för olika projekt. Vid återkommande, likartade läggningsprojekt kan föraren hämta sparade parametrar från EPM 3-systemet, vilket förenklar maskininställning och sparar tid. När läggningsarbetet har påbörjats kan fininställningar göras för högsta prestanda och produktivitet.

Arbetsbelysning

Sex arbetsstrålkastare underlättar arbete i mörker. Två strålkastare framåt, två bakåt och två sidostrålkastare ger ytterligare belysning. Belysningen kan ökas ytterligare med antingen upp till 10 LED-strålkastare eller ballongstrålkastare.

Ljuddämpning

Volvos läggare har en anmärkningsvärt låg ljudnivå. Ljudnivån sänks ytterligare med ekoläget aktiverat. Denna funktion är speciellt användbar i stadsmiljö eller bostadsområden med bullerbegränsningar.

Volvo återförsäljare sökfunktion läggare
Kontakta oss

Vill du beställa eller ha mer information? Skicka ett meddelande.

Kontakta oss