Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Kompakt maskin, många funktioner

P4820D ABG är Volvos minsta 2,5 m asfaltläggare. Det kompakta utförandet medger transport samtidigt med annan utrustning på transportfordonet.

Från gata till landsväg

P4820D ABG är Volvos minsta 2,5 m asfaltläggare; den kompakta konstruktionen gör att läggaren kan transporteras med exempelvis en vält på samma fordon. Det är Volvos första läggare med det nya EPM 3-styrsystemet och bränslesnål Volvo steg 4-motor.

Flera användningsområden

Den här mångsidiga läggaren kan utnyttjas för många uppgifter oavsett om det gäller läggning av gångvägar, parkeringsplatser, fastighetsuppfarter, gator, landsvägar, grusvägar, riksvägar eller motorvägar. P4820D ABG är lättmanövrerad och utnyttjar avancerad, toppmodern läggningsteknik vilket gör den perfekt för många olika typer av projekt.

Transportkonfiguration, där tak och avgasrör kan fällas ned

Maskinens låga vikt och korta längd gör att den kan transporteras tillsammans med ytterligare utrustning på samma fordon. Transporthöjden kan minskas tack vare att taket och avgasröret enkelt kan fällas ned. Detta gör att omvägar runt broar eller tunnlar på väg till arbetsplatsen kan undvikas.

Undervagn och automatisk bandspänning

Volvos konstruktion med lång undervagn på P4820D ABG – med automatisk bandspänning – har förbättrats och är nu ännu tillförlitligare. De nya bultade gummipadsen (extrautrustning) på larven, med permanentsmord larvkedja ger bättre markkontakt jämfört med konkurrenternas lösningar.

Stort tråg

Den stora trågvolymen gör att inga driftavbrott riskeras till följd av materialbrist, och gör att läggaren kan förflytta sig med konstant hastighet med minimalt antal start och stopp vilket ger en maximalt jämn ytbeläggning. En hydraulisk främre matare underlättar tömning av trågets främre del så att spill och manuell rengöring undviks.

Volvo återförsäljare sökfunktion läggare
Kontakta oss

Vill du beställa eller ha mer information? Skicka ett meddelande.

Kontakta oss