Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

CareTrack Advanced

Håll dig informerad, ta emot rapporter, larm och information såsom bränslestatus, maskinplacering och maskintimmar för effektivare serviceplanering.

Kompakt maskin, många funktioner

CareTrack är det moderna telematiksystem som utformats för Volvo Construction Equipment. Håll dig informerad, ta emot rapporter, larm och information som bränslestatus, maskinplacering och timmar så att du kan planera service effektivare. Undvik oplanerade stillestånd och kontrollera att maskinen används effektivt.

Serviceintervallhantering

EPM 3 är ett automatiserat hanteringssystem som uppmärksammar föraren på nödvändigt eller schemalagt underhåll. Systemet informerar om rutinservice, daglig kontrolll, serviceintervall och förfallet underhåll. Systemet lagrar information och innehåller servicehistorik.

Bultade gummipads och permanentsmord kedja

De nya, slitstarka gummipadsen från Volvo är slitstarka, enkla att byta och kostnadseffektiva. Den permanentsmorda kedjan ger längre serviceintervall samt mindre vibrationer och buller vid transport.

Åtkomlighet för service

Förbättrad åtkomst till servicepunkter från plattformen ger enkelt underhåll, mindre stillestånd och minimerade driftkostnader. Allt dagligt rutinunderhåll och bränslepåfyllning kan snabbt göras från plattformen vilket sparar både tid och energi.

MATRIS

Med detta verktyg kan Volvo-återförsäljaren göra avancerad analys av maskinens driftdata. MATRIS möjliggör optimerad drift genom att systemet registrerar driftdata och identifierar förbättringsmöjligheter, vilket resulterar i bättre ekonomi och mindre slitage.

Volvo återförsäljare sökfunktion läggare
Kontakta oss

Vill du beställa eller ha mer information? Skicka ett meddelande.

Kontakta oss