Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
volvo redskap kompaktlastare

Kompakthjullastare – redskap

Skopor till lastare

Skopor till lastare

Ett omfattande program av skopor för hjullastare, att använda i många olika markförhållanden och för upplagslastning, transport, planerings- eller tunneljobb.

Allroundskopa

En stor mängd olika jordskopor som kan gräva vid krävande markförhållanden. Den har en kort skopbotten som maximerar skopans brytkraft.

Tillgänglig för: L20H, L25H, L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Högtippande skopa

Skopan är utformad för att hantera material med låg densitet, t.ex. kol, koks och träspån. Eftersom det tippas över en specialram, har avlastningshöjden ökat avsevärt för att kunna rensa lastbilens sidoväggar och tråg. Exceptionellt tippningsspelrum för höga lastbilar och containrar.

Tillgänglig för: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Sidotippande skopa

Standardskopan med sidotippning är perfekt vid olika applikationer som t.ex. tunnelkonstruktion, byggning av fördämningar och vid igenfyllning av dräneringsdiken. Skopan är hydrauliskt ramstyrd på sidan för att kunna mäta skiktningsmaterial i ett dräneringsdike eller lasta en lastbil på en begränsad yta. Det finns inget behov av komplicerade manövrar vid fyllning av dräneringsdiken (tar kortare tid), vilket är perfekt vid arbete på överfulla arbetsplatser.

Tillgänglig för: L20H, L25H, L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Planeringsskopa

Planeringsskopan har en lång och platt botten. Den är avsedd för jordförflyttning som t.ex. matjordsschaktning, dosering i liten skala, markarbeten och utjämning av fyllningsmassa. Det finns en kant på baksidan för att kunna använda planering när maskinen backar.

Tillgänglig för: L20H, L25H, L30G, L35G

Detaljer

Klämskopa

Klämskopan är utformad för användning inom återvinningsindustrin vid lastning av grenar, löv, trädgårdsavfall och skrymmande material. Skopan är utrustad med en enda klämdel som styrs med två hydraulcylindrar.

Tillgänglig för: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Stensorteringsskopa

Stensorteringsskopan är perfekt för att gräva upp stenar, sålla bort jord, rensa bort stenar från fält och avlägsna lösa föremål från arbetsplatser. Stenar och stenblock finns kvar medan maskinen gräver.

Tillgänglig för: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer
volvo redskap kompaktlastare

Skrotskopa

Skrotskopan är utformad för enkel hantering av en mängd olika svårhanterliga material inom industriapplikationer eller byggarbetsplatser. Det är det perfekta verktyget för att hantera skrymmande och oregelbundet formade material. Skopan är utrustad med 2 övre klämdelar som styrs med hydraulcylindrar.

Tillgänglig för: L45H, L50H

Avfallsskopa

Volvos avfallsskopor är kraftiga lättmaterialskopor avsedda för avfallshantering, hushållsavfall och annat avfallsmaterial med låg densitet.

Tillgänglig för: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Friskrivning

Redskapets konstruktion kan variera beroende på maskinmodell.

Volvo återförsäljare sökfunktion redskap
Kontakta oss

Vill du beställa eller ha mer information? Skicka ett meddelande.

Kontakta oss