Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
volvo redskap kompaktlastare

Kompakthjullastare – redskap

Skopor till lastare

Skopor till lastare

Ett omfattande program av skopor för hjullastare, att använda i många olika markförhållanden och för upplagslastning, transport, planerings- eller tunneljobb.

Allroundskopa

En stor mängd olika jordskopor som kan gräva vid krävande markförhållanden. Den har en kort skopbotten som maximerar skopans brytkraft.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G, L25 Electric

Detaljer

Allroundskopa

MP-skopan är idealisk för ett stort antal materialhanteringsuppgifter. Föraren kan öppna skopan för att kunna styra och placera lasten på ett exaktare sätt. Skopan har en slät kant för planerings- och doseringsarbeten.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G, L25 Electric

Detaljer

Högtippande skopa

Skopan är utformad för att hantera material med låg densitet, t.ex. kol, koks och träspån. Eftersom det tippas över en specialram, har avlastningshöjden ökat avsevärt för att kunna rensa lastbilens sidoväggar och tråg. Exceptionellt tippningsspelrum för höga lastbilar och containrar.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G

Detaljer

Sidotippande skopa

Standardskopan med sidotippning är perfekt vid olika applikationer som t.ex. tunnelkonstruktion, byggning av fördämningar och vid igenfyllning av dräneringsdiken. Skopan är hydrauliskt ramstyrd på sidan för att kunna mäta skiktningsmaterial i ett dräneringsdike eller lasta en lastbil på en begränsad yta. Det finns inget behov av komplicerade manövrar vid fyllning av dräneringsdiken (tar kortare tid), vilket är perfekt vid arbete på överfulla arbetsplatser.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G, L25 Electric

Detaljer

Planeringsskopa

Med en lång, plan botten är Volvos planeringsskopa det perfekta valet vid markarbeten som till exempel avbaning av matjord, mindre schaktning och justering. En låg skoprygg ger utmärkt sikt genom fästet till skärstålet, medan sidoplåtarna hjälper föraren att hålla skopan plan, medan bakkanten möjliggör planering vid backning. Skopbotten är förstärkt med slitstål och en förhöjningsram med valbar höjd gör skopan ännu mer mångsidig.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G, L25 Electric

Detaljer

Klämskopa

Klämskopan är utformad för användning inom återvinningsindustrin vid lastning av grenar, löv, trädgårdsavfall och skrymmande material. Skopan är utrustad med en enda klämdel som styrs med två hydraulcylindrar.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G

Detaljer

Stensorteringsskopa

Stensorteringsskopan är perfekt för att gräva upp stenar, sålla bort jord, rensa bort stenar från fält och avlägsna lösa föremål från arbetsplatser. Stenar och stenblock finns kvar medan maskinen gräver.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G

Detaljer
volvo redskap kompaktlastare

Skrotskopa

Skrotskopan är utformad för enkel hantering av en mängd olika svårhanterliga material inom industriapplikationer eller byggarbetsplatser. Det är det perfekta verktyget för att hantera skrymmande och oregelbundet formade material. Skopan är utrustad med 2 övre klämdelar som styrs med hydraulcylindrar.

Tillgänglig för: L50H, L45H

Avfallsskopa

Volvos avfallsskopor är kraftiga lättmaterialskopor avsedda för avfallshantering, hushållsavfall och annat avfallsmaterial med låg densitet.

Tillgänglig för: L50H, L45H, L35G, L30G

Detaljer

Friskrivning

Redskapets konstruktion kan variera beroende på maskinmodell.

Volvo återförsäljare sökfunktion redskap
Kontakta oss

Vill du beställa eller ha mer information? Skicka ett meddelande.

Kontakta oss