Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
volvo redskap skrid abg vari

Bandburna ABG-läggare

Variomatic skridar

Volvo Variomatic skridar - hjärtat i läggaren

Volvo erbjuder olika skridar till asfaltläggarna för att uppfylla kundernas specifika krav. Med den avancerade DuoTamp högdensitetsskriden kan mycket hög packning åstadkommas, vilket minskar eller till och med eliminerar behovet av vältning.Resultatet är likformig packning och optimal jämnhet hos den utlagda beläggningen. Variomatic-skridarna kan enkelt dras ut till mer än dubbla sin grundlängd, vilket gör dem extremt flexibla.

volvo redskap skrid abg vari

VB 30 ETC-skrid

Beläggningsskriden är hjärtat i läggaren och av avgörande betydelse för kvaliteten i den utförda beläggningen. Volvo Variomatic-skridar kombinerar effektivitet och kostnadseffektivitet i en ultramodern design som uppfyller kraven för väganläggningar, både i dag och i framtiden. Volvo Variomatic-skridar är en kombination av stampande och vibrerande skridar. De kan utrustas med antingen ett enkelt eller ett dubbelt stampningssystem.

Tillgänglig för:

volvo redskap skrid abg vari

VB 78 ETC-skrid

Beläggningsskriden är hjärtat i läggaren och av avgörande betydelse för kvaliteten i den utförda beläggningen. Volvo Variomatic-skridar kombinerar effektivitet och kostnadseffektivitet i en ultramodern design som uppfyller kraven för väganläggningar, både i dag och i framtiden. Volvo Variomatic-skridar är en kombination av stampande och vibrerande skridar. De kan utrustas med antingen ett enkelt eller ett dubbelt stampningssystem.

Tillgänglig för: P5770C ABG, P5870C ABG, P6870C ABG

volvo redskap skrid abg vari

VB 79 ETC-skrid

Beläggningsskriden är hjärtat i läggaren och av avgörande betydelse för kvaliteten i den utförda beläggningen. Volvo Variomatic-skridar kombinerar effektivitet och kostnadseffektivitet i en ultramodern design som uppfyller kraven för väganläggningar, både i dag och i framtiden. Volvo Variomatic-skridar är en kombination av stampande och vibrerande skridar. De kan utrustas med antingen ett enkelt eller ett dubbelt stampningssystem.

Tillgänglig för:

volvo redskap skrid abg vari

VB 88 ETC-skrid

Beläggningsskriden är hjärtat i läggaren och av avgörande betydelse för kvaliteten i den utförda beläggningen. Volvo Variomatic-skridar kombinerar effektivitet och kostnadseffektivitet i en ultramodern design som uppfyller kraven för väganläggningar, både i dag och i framtiden. Volvo Variomatic-skridar är en kombination av stampande och vibrerande skridar. De kan utrustas med antingen ett enkelt eller ett dubbelt stampningssystem.

Tillgänglig för: P5870C ABG, P6870C ABG

volvo redskap skrid abg vari

VB 89 ETC-skrid

Beläggningsskriden är hjärtat i läggaren och av avgörande betydelse för kvaliteten i den utförda beläggningen. Volvo Variomatic-skridar kombinerar effektivitet och kostnadseffektivitet i en ultramodern design som uppfyller kraven för väganläggningar, både i dag och i framtiden. Volvo Variomatic-skridar är en kombination av stampande och vibrerande skridar. De kan utrustas med antingen ett enkelt eller ett dubbelt stampningssystem.

Tillgänglig för:

volvo redskap skrid abg vari

VDT-V 78 ETC-skrid

Beläggningsskriden är hjärtat i läggaren och av avgörande betydelse för kvaliteten i den utförda beläggningen. Volvo Variomatic-skridar kombinerar effektivitet och kostnadseffektivitet i en ultramodern design som uppfyller kraven för väganläggningar, både i dag och i framtiden. Volvo Variomatic-skridar är en kombination av stampande och vibrerande skridar. De kan utrustas med antingen ett enkelt eller ett dubbelt stampningssystem.

Tillgänglig för:

volvo redskap skrid abg vari

VDT-V 79 ETC-skrid

Beläggningsskriden är hjärtat i läggaren och av avgörande betydelse för kvaliteten i den utförda beläggningen. Volvo Variomatic-skridar kombinerar effektivitet och kostnadseffektivitet i en ultramodern design som uppfyller kraven för väganläggningar, både i dag och i framtiden. Volvo Variomatic-skridar är en kombination av stampande och vibrerande skridar. De kan utrustas med antingen ett enkelt eller ett dubbelt stampningssystem.

Tillgänglig för:

volvo redskap skrid abg vari

VDT-V 88 ETC-skrid

Beläggningsskriden är hjärtat i läggaren och av avgörande betydelse för kvaliteten i den utförda beläggningen. Volvo Variomatic-skridar kombinerar effektivitet och kostnadseffektivitet i en ultramodern design som uppfyller kraven för väganläggningar, både i dag och i framtiden. Volvo Variomatic-skridar är en kombination av stampande och vibrerande skridar. De kan utrustas med antingen ett enkelt eller ett dubbelt stampningssystem.

Tillgänglig för:

volvo redskap skrid abg vari

VDT-V 89 ETC-skrid

Beläggningsskriden är hjärtat i läggaren och av avgörande betydelse för kvaliteten i den utförda beläggningen. Volvo Variomatic-skridar kombinerar effektivitet och kostnadseffektivitet i en ultramodern design som uppfyller kraven för väganläggningar, både i dag och i framtiden. Volvo Variomatic-skridar är en kombination av stampande och vibrerande skridar. De kan utrustas med antingen ett enkelt eller ett dubbelt stampningssystem.

Tillgänglig för:

Volvo återförsäljare sökfunktion redskap
Kontakta oss

Vill du beställa eller ha mer information? Skicka ett meddelande.

Kontakta oss