Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
Swecons historia
Swecons historia

Swecon Anläggningsmaskiner AB bildades 1999. Men grunden till samarbetet med Volvo Construction Equipment sträcker sig ända tillbaka till 1946

Swecon - en stark partner sedan 1999

Swecon som företag bildades så sent som 1999. Men företagets historia börjar redan under andra hälften av 1800-talet, då man påbörjar bildandet av lantmannaföreningar i Sverige. 1946 tecknades det första samarbetsavtalet med det som idag är Volvo Construction Equipment.

Swecon är ett företag inom Lantmännen

Den svenska lantbruksrörelsen har en lång tradition av kooperativ samverkan. De första lantmannaföreningarna bildades i Skaraborgs län år 1880. Målen med de tidiga ekonomiska föreningarna var bland annat att förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader samt skapa bättre möjligheter för erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan.

Svenska Lantmännens Riksförbund (SLR) var en gemensam organisation för alla Lantmännens distriktsföreningar inom jordbruket. Maskindivisionen inom SLR blev aktiv först 1943 när de köpte AB Slöörs Maskiner.

Ett första samarbetsavtal 1946

År 1946 tecknade Lantmännen ett första samarbetsavtal med Bolinder-Munktell för att börja sälja BM traktorer i norra Sverige. Det dröjde till 1962 innan man fick rätten att sälja Volvo BM traktorer i hela landet. Lokala lantmannaföreningar har sedan dess fungerat som självständiga återförsäljare av Volvos traktorer och senare även anläggningsmaskiner när de blev en del av Volvos produktsortiment.

Under 1980-talet avslutade Volvo tillverkningen av lantbruksmaskiner. Lantmännen koncentrerade sin maskinhandel via separata maskinbolag. Dessa bolag sålde och marknadsförde Valmet, Case, IH lantbrukstraktorer, Claas skördetröskor, Valmet skogsmaskiner och Volvo anläggningsmaskiner.

Swecon bildades 1999

Swecon, som ett företag inom Lantmännen, bildades den 1 januari 1999 genom en sammanslagning av 10 av dessa oberoende återförsäljare inom Lantmännen. Sammanslagningen var resultatet av Volvo CE:s uttalade strategi att ha starka återförsäljare på varje marknad, snarare än flera mindre. Sedan dess har Lantmännen strukturerat sin maskinhandel i två separata bolag för lantbruks- och anläggningsmaskiner.

År 2002 etablerade sig Swecon som återförsäljare för Volvo CE i Estland, Lettland och Litauen. Följande år etablerade sig företaget även i Tyskland, som är en del av ett större nätverk av återförsäljare med säte i Ratingen utanför Düsseldorf. Under 2010 stärkte företaget sin position ytterligare i landet i och med förvärvet av Könicke Baumaschinen GmbH, vars område omfattar norra delen av Tyskland.

Swecon Anläggningsmaskiner AB idag

Swecon Sverige har sitt huvudkontor i Eskilstuna och är idag den enda auktoriserade och rikstäckande återförsäljaren av Volvo anläggningsmaskiner i landet. Vi har 34 anläggningar och närmare 650 anställda som trygghet för Volvokunden - en unik styrka som gör oss till branschens största partner. Förutom maskiner, redskap, tillbehör, utrustning, service, reservdelar, finansiering och support kan vi även tillhandahålla utbildning och konsulttjänster.

Volvo CE:s maskiner har i Sverige alltid sålts och servats via Lantmännen, som är ägare av Swecon idag. Samarbetet sedan 1946 gör företaget till Volvos äldsta återförsäljare i världen.

Historiska milstolpar för Swecon och Volvo CE

Lantmännen och Swecon

1803 - Ett första försök att bilda en lantmannaförening
1880 - Bildandet av lantmannaföreningar inleds
1905 - SLR bildas
1943 - Ett antal maskinbolag bildas
1946 - AB Slöörs avtal med Bolinder Munktell
1962 - BM-avtal över hela landet påbörjas
1991 - AMAB bildas
1999 - Swecon bildas
2002 - Estland, Lettland och Litauen ingår i Swecon
2003 - Swecon Baumaschinen GmbH bildas i Tyskland
2010 - Swecon förvärvar nordtyska återförsäljare Könicke Baumaschinen

Volvo Construction Equipment

1832 - Eskilstuna Mekaniska verkstad bildas
1847 - Sveriges första tröskverk
1853 - Sveriges första lokomotiv
1893 - Sveriges första förbränningsmotor
1906 - Sveriges första ångvält
1913 - Sveriges första traktor
1924 - Sveriges första väghyvel
1932 - AB Bolinder-Munktell bildas
1940 - Europas första självgående skördeströska
1950 - AB Volvo köper Bolinder-Munktell
1954 - Sveriges första hjullastare
1966 - Sveriges första ramstyrda dumper
1973 - Namnbyte till Volvo BM AB
1978 - Beslut om samarbete med Valmet
1985 - VME bildas
1991 - VME köper Åkermans
1995 - AB Volvo blir ensam ägare
1995 - Volvo köper Pel-Job
1997 - Volvo köper Champion
1998 - Volvo köper Samsung
2003 - Kompaktlastare (skidsteers) i programmet genom köp av Superpac
2007 - Volvo köper Lingong, Ingersoll-Rand och Technologies Direct
2013 - Volvo köper Terex Equipment Ltd.
2020 - Volvo lanserar eldrivna kompaktmaskiner

Läs mer om Volvos historia (eng)

Se filmen

Swecons företagspresentation

Upptäck möjligheterna och tryggheten som Volvokund hos Swecon