Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Volvokoncernen har sålt sina aktier i Deutz AG

Volvokoncernen har idag sålt hela sitt innehav i den tyska, börsnoterade motortillverkaren Deutz AG. Försäljningspriset uppgår till 1.897 Mkr, motsvarande 62,73 kronor per aktie (6,50 euro per aktie). Försäljningen kommer att medföra en reavinst på cirka 350 Mkr som kommer att påverka rörelseresultatet under det tredje kvartalet 2017.

Volvo-nyhet-10072017.jpg

Volvokoncernen har sålt 30.246.582 aktier, motsvarande 25% av det totala antalet aktier i Deutz AG. Försäljningen kommer att ha en positiv påverkan på koncernens kassaflöde och finansiella nettoställning i industrirörelsen uppgående till 1.897 Mkr. Reavinsten kommer att redovisas i segmentet ”Koncernfunktioner och övrigt”.

För mer information vänligen kontakta:

Henry Sténson
Media Relations
tel. 0765-53 72 29

Christer Johansson
Investor Relations
tel. 0739 02 25 22 

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se