Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Volvo-tjänster – när intelligenta konstruktioner matchar affärsbehov

Volvo Construction Equipment lanserar ett nytt grepp för sin omfattande portfölj av tjänster och lösningar.

Vi presenterar nu Volvo-tjänster; ett omfattande utbud av produkter och tjänster för såväl nya som befintliga Volvo-kunder. Med det nya utbudet blir det tydligare både vad tjänsterna omfattar samt vilket mervärde de tillför kundens verksamhet. Volvos tjänster utgör ett komplement till Volvos maskiner samt uppfyller kundbehov, oavsett om det handlar om att köpa en ny produkt eller en komplett lösning för verksamheten.

Alla Volvo-kunder har tillgång till vårt globala nätverk av återförsäljare och experter, dygnet runt-kundservice, reservdelstillgänglighet i världsklass och omfattande garantier. För våra större maskiner kan kunderna även utnyttja CareTrack; Volvos telematiksystem med viktig information såsom drifttimmar och positionering. Detta är basen för Volvo Services hela verksamhet, och är inkluderat med alla Volvo-maskiner.

Nyutvecklat utbud

Vi har delat in alla Volvo-tjänster i nio kategorier som ger en bättre förståelse av hela tjänsteutbudet:

  • Drifttid
  • Bränsleeffektivitet
  • Produktivitet
  • Säkerhet
  • Renovering
  • Volvo originaldelar
  • Volvo Redskap
  • Finansiell
  • Uthyrning

Det nya utbudet gör det lättare för kunden att välja en kombination av tjänster som tillför verksamheten ett mervärde. Valda tjänster kan kombineras till ett enda anpassningsbart Volvo-serviceavtal.

Smarta lösningar

Tjänster för minimalt stillestånd kapar bevisligen reparationskostnader och oplanerad avbrottstid, och håller kundens maskiner och verksamhet igång. Volvo-återförsäljarna kan fjärrövervaka kundernas maskiner med innovativ teknik. Problem diagnostiseras i tid och åtgärder vidtas för en långsiktig lösning. Den senaste programvaran hjälper kunden att hålla tidsschemat tack vare planerad service och flexibla underhålls- och reparationsalternativ som maximerar drifttiden och minskar driftkostnaderna.

Tjänsterna för bränsleekonomi inkluderar olika typer av rådgivnings- och bränslerapporter som minskar driftkostnaderna för nya och befintliga Volvo-maskiner. Med tillgång till denna maskininformation kan kunderna implementera åtgärder såsom förarutbildning, som förbättrar arbetsrutinerna och på sikt minskar bränsleförbrukningen.

Produktivitetstjänster inkluderar en mängd avancerade lösningar som ger förbättrad produktivitet. Förarbeteende, plats- och maskinkonfiguration är bara några av de saker som Produktivitetstjänster kan förbättra för att öka produktiviteten. Kunderna kan välja olika maskintillval, assistanslösningar och utbildningspaket som gör deras Volvo-maskinpark effektivare och lönsammare.

Säkerhet går som en röd tråd genom alla delar i Volvos maskiner. Säkerhetstjänster inkluderar funktioner som minskar risken för olyckor, avbrott och oväntade kostnader. Vår nollvision för olyckor visar tydligt vårt fokus på säkerheten för all personal och all utrustning så att personalen får jobbet gjort och kommer hem utan tillbud och skador.

Skapad av Volvo för Volvo

Volvo inser att en ny maskin inte alltid är det rätta valet för varje verksamhet. Med Renoveringstjänster kan Volvo-kunder välja flera olika lösningar – från fabriksrenoverade komponenter till en fullständig maskingenomgång – och flexibla paket som är skräddarsydda för att återställa Volvo-maskinen till perfekt skick. Genom att ge hårt arbetande Volvo-maskiner den omvårdnad de förtjänar, ger Renoveringstjänster maskinen ett maximalt långsiktigt värde och låg total ägandekostnad.

Volvo originaldelar har genomgått omfattande testning för att säkerställa maximal produktivitet och maskindrifttid. Med det stora urvalet reservdelar – alla med Volvos garanti i ryggen – kan kunden skydda sin investering, förlänga maskinens livslängd och säkerställa långsiktiga prestanda.

Från det stora utbudet av Volvo Redskap kan Volvo-kunder välja det perfekta redskapet och utnyttja maskinen maximalt. Eftersom alla delar är lika viktiga är vårt utbud av Volvo-redskap utvecklat för att matcha kundens maskin perfekt. Resultatet är en säker och tillförlitlig maskin som ger kortare cykeltider, bättre bränsleekonomi och lägre total ägandekostnad.

Finansiell flexibilitet

Volvo kan företagsfinansiering – och vårt expertteam strävar efter att kundens verksamhet ska bli ännu mer framgångsrik. Finansiella tjänster inkluderar flexibla finansierings- och försäkringslösningar som skyddar och stärker kundens verksamhet. Oavsett om det gäller en enstaka maskin eller en hel maskinpark så skräddarsyr vi en individuell avbetalningsplan som matchar kundens prioriteringar.

Flexibilitet är grunden till Volvo Uthyrningstjänster, som hjälper kunden att hitta en passande temporär lösning. Oavsett om det gäller en enstaka maskin eller en hel maskinpark kan Volvo sätta samman ett uthyrningspaket så att kunden kan få jobbet gjort och inom budget. Kvalitetssäkring och underhållssupport ingår alltid. Med expertråd från en Volvo-återförsäljare kan kunden räkna med att få det som behövs, i rätt tid.