Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Volvo CE:s försäljning 2 % lägre under tredje kvartalet

Förbättrade marginaler trots oförändrade volymer för Volvo Construction Equipments tredje kvartal.

Ökad försäljning på Europa-marknaden och 17 % högre orderingång kunde inte kompensera för fortsatt tillbakagång på övriga marknadsområden. Detta medförde, efter justering av valutarörelser, en total minskning av Volvo Construction Equipments (Volvo CE) försäljning med 2 % för tredje kvartalet.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet minskade med 3 % till 11 539 miljoner kr
(11 884). Nettoomsättningen efter justering av valutarörelser minskade med 2 %. Justerade rörelseintäkter ökade till 601 miljoner kr (576), vilket motsvarar 5,2 % (4,8) vinstmarginal.

Orderingången netto under tredje kvartalet ökade med 17 % jämfört med samma kvartal 2015, även om detta skedde från låga nivåer. Orderingången ökade i alla regioner. I Europa motverkades ökad orderingång i Frankrike och Tyskland av sänkt orderingång i Norge och Ryssland. Ökningen i Nordamerika drevs delvis av lanseringen av kompaktmaskiner med steg 4-motorer. I Sydamerika var den ökade orderingången till stor del relaterad till SDLG i Brasilien. Orderingången i Asien (inklusive Kina) ökade med 24 %. Denna drevs av ökad orderingång i Kina, framför allt avseende grävmaskiner, och fortsatt stark tillväxt i Indien samt ökningar för SDLG-produkter i Kina och Sydostasien. Leveranserna låg på liknande nivåer under tredje kvartalet som föregående år. Ökade leveransvolymer i Europa samt av SDLG-produkter på exportmarknader och den stärkta grävmaskinsmarknaden i Kina motverkades av sänkt försäljning av Volvo-maskiner i Mellanöstern och Amerika.

”Trots fortsatt låg efterfrågan ökade vinstmarginalen något under tredje kvartalet till 5,2 %. Ytterligare en positiv faktor var något ökad orderingång i alla regioner, från låga nivåer i BRIC-regionerna” kommenterade Volvo Construction Equipments ordförande Martin Weissburg. ”Vi emotser inte någon omedelbar efterfrågeökning, och fortsätter våra interna ansträngningar med fokus på Volvo CE:s starka områden.”

Under tredje kvartalet presenterade Volvo CE flera innovationer såsom en hybridhjullastare med upp till 50 % lägre bränsleförbrukning samt prototyper av självgående hjullastare och dumprar.
Tabell Q3 2016Slut.

Oktober 2015

Mer information finns på www.volvoce.com/press
Eller kontakta:

Tiffany Cheng
Chef, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: int +32 499 56 68 47 
E-post: tiffany.cheng@volvo.com 

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
E-post: brian.osullivan@se10.com

Besök http://www.thenewsmarket.com/volvogroup för att se en videofilm från Volvokoncernen. Du kan förhandsvisa och beställa videomaterial som MPEG2-filer eller på Beta SP-band. Registrering och videomaterial är kostnadsfritt för medier.