Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Volvo CE presenterar det andra avsnittet av "The Megaproject Listing": "Kiruna stadsflytt"

Det senaste avsnittet av "The Megaproject Listing" tar tittarna till Sveriges nordligaste stad Kiruna - där staden är i rörelse. Kiruna stad håller på att flyttas 3 kilometer österut för att se till att den inte trillar ned i den allt mer expanderade gruvan som den växte upp omkring.

"Att flytta en stad" berättar historien om Kirunas historiska flytt och dess utmaningar. Sveriges nordligaste stad grundades för över 100 år sedan efter rika fynd av järnmalm i marken. Idag är gruvan den huvudsakliga inkomstkällan för staden. Järnmalmgruvan är faktiskt så viktig att man beslutade sig för att flytta hela stadskärnan för att kunna driva vidare och expandera verksamheten i gruvan.

Omkring 6 000 människor kommer att behöva flytta under de närmaste 20 åren. Dessutom kommer omkring 3 000 bostäder rivas och byggas om eller flyttas i projektet. Kostnaden beräknas uppgå till 1,3 miljarder euro.

Volvos Megaproject Listing Kiruna

Samtidigt som Kiruna står inför en stor utmaning innebär flytten också en möjlighet – att skapa en ny, modern och hållbar stad för innevånarna.

"I denna film följer vi omlokaliseringsprojektet och hur Volvomaskinerna arbetar med den nya stadskärnan och förbereder den för nya lägenheter och butiker. I detta avsnitt visar vi vad Volvo CE:s vision och dessa megaprojekt handlar om: att bygga den värld vi vill leva i", säger Tiffany Cheng på Volvo CE.

Kiruna-avsnittet kommer efter den första delen av The Megaproject Listing som skildrade den viktiga ombyggnaden av motorvägen Interstate 4 i Florida. Megaprojekten i Volvo CE:s serie är också viktiga inslag i den nyligen återupptagna utgivningen av Spirit Magazine i tryck, online och på sociala media.

Den andra delen av ”The Megaproject Listing” är ute nu på www.volvoce.com/spirit. Klicka här för att titta på filmen.