Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Se asfaltens densitet i realtid med Volvo Compact Assist

Med Volvo Construction Equipments branschledande teknik för densitetsmappning så slipper du gissa.

Volvo Compact Assist visar asfaltens densitet i realtid

Volvo Construction Equipment presenterar Compact Assist, i utvalda asfaltvältar. Tekniken erbjuds i två paket: 
Volvo Intelligent Compaction och Intelligent Compaction with Density Direct. Förutom passeringsmappning, temperaturmappning och datalagring finns även teknik för realtidsmappning av densiteten. Tekniken att mäta densitet är ny i branschen och ingår i Volvo Intelligent Compaction med Density Direct. I båda paketen ingår Volvo Co-Pilot – den lättanvända omborddisplayen som presenterar tydliga och detaljerade data om pågående arbetet.

"Densitetsmappning har beskrivits som asfaltläggningens heliga Graal. Den som först lanserar sådan teknik kommer att föra asfaltläggningsbranschen ett stort steg framåt. Och det var Volvo som gjorde det", säger dr Fares Beainy, forskningsingenjör på Volvo Construction Equipment. "Intelligent Compaction med Density Direct ger förarna realtidsinformation om densiteten – det slutgiltiga måttet på hur väl arbetet utförts."

Ställ in densiteten och börja jobba
I applikationen Intelligent Compaction med Density Direct finns en kalibreringsskärm, där användaren anger önskad densitet för projektet. När tekniken kalibrerats med applikationsspecifika data skapas en densitetsberäkning. Beräkningen avviker ca 1,5 % från provtagningen. Detta ger en realtids visning av densiteten över hela mattan. Tekniken har patenterats av Volvo.
Realtidsinformationen ger föraren en chans att styra sitt arbete. Detta minskar förekomster av bristfällig densitet som leder till sämre beläggningskvalitet. Dessutom spar det tid vid provtagning, förbättrar kvaliteten och ger ett jämnare slutresultat, samt ökad säkerhet på arbetsplatsen (minskad manuell provtagning).

Se asfaltens densitet i realtid med Volvo Compact Assist

Användarvänligt gränssnitt
Volvo Co-Pilot visar en densitetskarta där olika färger motsvarar olika densiteter. Numeriska densitetsvärden visas i hörnet av skärmen. Temperaturmätning och passeringsmappning i realtid ingår i både Volvo Intelligent Compaction och Intelligent Compaction med Density Direct. Funktionen för passeringsmappning registrerar varje vältpassering och visar dem på 10-tumsskärmen med unika färger. Föraren ser direkt hur han skall anpassa arbetet så att täckningen blir jämn. Temperaturmappningen visar en "temperaturkarta" för föraren, där vältens körväg visas ovanpå den senaste temperaturmätningen av underlaget.

Datalagring
Data från passerings-, temperatur- och densitetsmappningarna lagras i Volvo Co-Pilots inbyggda minne. Utrymmet räcker till cirka sju månaders loggning. Informationen kan säkerhetskopieras till en USB-enhet och granskas i VETA-format. Båda Volvopaketen innehåller Volvo Co-Pilot samt främre och bakre IR-temperaturgivare.

Testat och bevisat av oberoende organ

Density Direct har utvecklats och testats som en del av US FHWA Highways for LIFE Technology Partnerships Program. Tekniken användes både i underhållsbeläggning och nykonstruktion. Resultatet har utvärderats av oberoende användare i olika delar av USA och har även granskats av forskare på University of Oklahoma. Beräkningarna från Density Direct visade sig ligga inom 1,5 % från kärnproverna.

Volvo Intelligent Compaction och Intelligent Compaction med Density Direct erbjuds på asfaltvältar från Volvo, inklusive nya DD105. Volvo Construction Equipment-återförsäljare kommer i framtiden att kunna erbjuda systemen för eftermarknaden.

April 2016
 
Slut.

Mer information finns på: www.volvoce.com/press 

Eller kontakta:
Thorsten Poszwa 
Chef, extern kommunikation 
Volvo Construction Equipment 
Tel: int +32 490 65 96 68 
E-post: thorsten.poszwa@volvo.com 
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com