Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Programmet för certifierad renovering ger Volvo-maskiner nytt liv

Det nya programmet för certifierad renovering från Volvo Construction Equipment minskar långvariga kunders kostnader genom att befintliga Volvo‑maskiner återställs till deras ursprungliga styrka, hållbarhet och prestanda.

Certifierad renovering ger Volvo-maskiner nytt liv

Volvo Construction Equipment lanserar det nya programmet för certifierad renovering som ger Volvo-maskiner utsträckt livslängd.Med de tre paketen certifierad hydraulikrenovering, certifierad drivlinerenovering och certifierad maskinrenovering utsträcks livslängden för Volvo-maskiner vilket ger stora fördelar för både miljön och kundernas ekonomi.

Oavsett om det gäller stora eller små renoveringar åtgärdar programmet för certifierad renovering brister i maskinens prestanda, återställer utrustningen till ursprungligt skick och tillvaratar långsiktiga investeringar till en bråkdel av kostnaden för en ny modell. Tack vare att den totala timkostnaden därmed kan sänkas med 8 % kan kunden optimera sitt kassaflöde och förlänga budgeten.

 

Renoverad av Volvo
Utöver att minska kostnader maximerar programmet produktivitet och drifttid för befintlig utrustning, som efter renovering har nästan samma prestanda som om den just hade lämnat produktionslinjen. Med programmet för certifierad renovering kan kunderna förvänta sig prestanda och drifttid motsvarande en ny maskin.

Med Volvos program för certifierad renovering kan kunden effektivare utföra sina arbetsuppgifter med sin nyrenoverade maskin, levererad enligt tidsplan av en certifierad Volvo-återförsäljare. Volvo-återförsäljaren har kontinuerlig kontakt med kunden och planerar in renoveringsarbetet så att det passar kundens schema, samt informerar fortlöpande om hur arbetet fortskrider för att säkerställa att renoveringen slutförs enligt tidsplanen. En extra bonus är att kunden under renoveringsprocessen har möjlighet att modifiera maskinen så att den bättre lämpar sig för aktuella arbetsuppgifter och uppfyller högre krav än tidigare.

 

Skräddarsytt
Volvo kan erbjuda flera olika flexibla paket för certifierad renovering som skräddarsys efter kundens behov. Oavsett vilket paket kunden väljer gör ett team med skickliga Volvo-tekniker en grundlig genomgång av maskinen och föreslår möjliga modifieringar som är lämpliga för kundens aktuella arbetsuppgifter. Volvo-återförsäljaren tar hänsyn till alla aspekter – från budget och maskinens skick till kundens typ av verksamhet och arbetsuppgifter – så att kundens investeringar utnyttjas maximalt, och lägger fram en skräddarsydd offert anpassad till kundens behov.

 

Certifierad hydraulikrenovering
Om grävmaskinen upplevs som alltför långsam erbjuder Volvo certifierad hydraulikrenovering. En Volvo-tekniker gör en snabb och enkel bedömning av maskinens hydraulprestanda och bedömer därefter hur mycket arbete som krävs för att maskinen ska återfå optimala prestanda. Med hjälp av certifierad hydraulikrenovering kan kunden förvänta sig en effektiv lösning med minimala tekniska ingrepp som återställer maskinens hydraulprestanda till 100 %.

 

Certifierad drivlinerenovering
Om maskinproduktiviteten har försämrats kan en certifierad Volvo-återförsäljare hjälpa till med en bedömning av maskinens viktiga komponenter och ta fram en lösning som återställer maskinen till dess ursprungliga kvalitet och prestanda. Efter en sådan renovering kan kunden förvänta sig prestanda och drifttid motsvarande en ny maskin. Certifierad drivlinerenovering återställer tack vare de senaste tekniska framstegen maskinens ursprungliga bränsleförbrukningsnivå, ger större flexibilitet med utbudet av Volvo Reman-komponenter samt säkerställer bättre drifttid.

Certifierad maskinrenovering
För Volvo är ålder bara ett tal. Certifierad maskinrenovering är utformad specifikt för kunder som vill återställa sina gamla maskiner så att de ser ut och presterar som nya. Kunden får en fullständig renovering av maskinen inifrån och ut, inklusive drivlina och hydraulik samt de senaste teknikuppdateringarna och ny lack. Eftersom det är viktigt att både kund och maskinförare är nöjda så lägger vi ned stor omsorg på att skapa en så bekväm och produktivitetsbefrämjande förarmiljö som möjligt. Med hjälp av certifierad maskinrenovering kan kunden öka livslängden på sin produktiva arbetshäst.

Mer information om dessa nya tjänster kan erhållas från alla certifierade Volvo‑återförsäljare.

Slut.

June 2016

Mer information finns på: www.volvoce.com/press Eller kontakta:

Thorsten Poszwa
Direktör, extern kommunikation
Volvo Construction Equipment
Tel: int +32 490 65 96 68
E-post: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
E-post: osullivan@se10.com