Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Försäljningen ökar med 36% i ett starkt andra kvartal för Volvo Construction Equipment

Transformationsprogram och ökad efterfrågan på nyckelmarknader bidrar till att öka Volvo CE under andra kvartalet 2017, med betydande förbättringar av både försäljning och resultat.

vce-iron-mark

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) drevs av förbättringar på de flesta större marknaderna och uppgick till att nettoomsättningen under andra kvartalet 2017 ökade med drygt en tredjedel, en ökning med 36% jämfört med samma period föregående år. God kostnadskontroll av volymerna gav också en signifikant förbättring av lönsamheten.

Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 36% och uppgick till 18 511 Mkr (13 630 Mkr i Q2 2016). Rörelseresultatet var också starkt, till 2.460 M under perioden, mer än tre gånger 810 M rapporterat under samma period året innan, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,3% (5,9%).

Andra kvartalet 2017 såg också en orderingångsökning med 54%, medan leveranserna under perioden ökade med 49%, till 17 472 maskiner. Orderingången i Kina var särskilt stark, en ökning med 221%, driven av ökad efterfrågan på SDLG-hjullastare, SDLG och Volvo grävmaskiner.

Marknadsförbättringar
Andra kvartalet 2017 såg ökad efterfrågan på de flesta större marknader. Europa ökade med 14%, medan Nord- och Sydamerika båda såg en förbättring på 4%. Asien (exklusive Kina) ökade med 8%, medan den kinesiska marknaden ökade nästan två tredjedelar, 65%.

"Efterfrågan av anläggningsmaskiner fortsätter att förbättras i Europa och Kina, och även en klar återhämtning inom gruvsegmentet i många delar av världen", säger Martin Weissburg, VD för Volvo Construction Equipment. "Tack vare att Volvo CE håller fast kontroll över kostnaderna i takt med att volymerna återvänder har den ökade försäljningen resulterat i en väsentlig förbättring av lönsamheten. Volvo CE har i allmänhet konkurrenskraftiga produkter och tjänster med goda positioner på nyckelmarknaderna. Vi kommer att fortsätta fokusera på kärnprodukter och segment, kontinuerlig förbättring, sänka kostnader och förbättra kvaliteten. "

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss
VCE-Q2_2326x800