Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Volvo Autonomous Solutions bildar partnerskap med Foretellix

Volvo Autonomous Solutions har tecknat ett avtal med verifieringsexperterna Foretellix för att gemensamt ta itu med utmaningarna med storskalig verifiering av autonoma lösningar för motorvägar och avgränsade områden, såsom gruvor.

Volvo Autonomous Solutions bildar partnerskap med Foretellix

Volvo Autonomous Solutions har bildat ett partnerskap med Foretellix för att gemensamt skapa en lösning för autonoma körlösningar som fungerar på både allmänna vägar och i avgränsade områden. Lösningen möjliggör massiv testning av miljontals olika scenarier, vilket kommer att säkerställa att autonoma fordon och maskiner kan hantera alla tänkbara scenarier de kan stöta på inom sina designområden (Operational Design Domain, ODD).

Partnerskapet kommer att fokusera på att erbjuda hög säkerhetsnivå och produktivitet för Volvo Autonomous Solutions lösningar. Systemets förmåga att simulera och genomföra den storskaliga dataanalys som krävs kommer att innebära en avsevärd minskning av kostnader och kapa utvecklingstid, det säkerställer också snabbare driftberedskap och en förmåga att säkert skala upp systemet.

Intelligenta automatiserings- och analysverktyg

Foretellix är en pionjär inom kommersialisering av metoder för automatisk verifiering av system för autonom körning. Foretellix har utvecklat en ny verifieringsplattform som använder intelligent automatisering och verktyg som samordnar och övervakar miljontals körscenarier för att exponera fel och särskilda trafikincidenter, inklusive de mest extrema fallen.

Volvo Autonomous Solutions kommer gemensamt att anpassa Foretellix verifieringssystem för både motorvägar och avgränsade områden, såsom gruvor och stenbrott.

Volvo Autonomous Solutions och Foretellix kommer att använda Open Measurable Scenario Description Language (M-SDL) som skapats av Foretellix. M-SDL förenklar inspelning, återanvändning och delning av scenarier och kan specificera ett obegränsat urval av scenarier och driftsförhållanden för att identifiera tidigare okända faror.

– Volvo Autonomous Solutions tror på att arbeta med ett verifieringskoncept som använder öppna standarder", säger Magnus Liljeqvist, Global Technology Manager Volvo Autonomous Solutions. Partnerskapet med Foretellix ger oss tillgång till de senaste verifieringsverktygen och förkortar tiden till kommersialiserad produkt.

– Vi är mycket stolta över att samarbeta med Volvokoncernen. Detta partnerskap är en viktig milstolpe för industrin eftersom det är första gången som storskalig coverage driven verifiering kommer att användas för verifiering av system för autonom drift i avgränsade områden. Vårt partnerskap kommer att kombinera expertisen hos våra två företag och sätta en ny standard för verifiering av autonoma körsystem, vilket ökar både säkerhet och produktivitet, säger Ziv Binyamini, VD och grundare av Foretellix.

Under 2020 genomförde företagen en framgångsrik förstudie som utvärderade Foretellix-portföljen och dess potentiella värde i begränsade områden.

För mer information

Anna Arbius
Marknads- och kommunikationschef
Volvo Autonomous Solutions
E-post: anna.arbius@volvo.com

Volvo Autonomous Solutions

Innovation

Volvo Autonomous Solutions


Här utvecklas kommersiellt lönsamma autonoma lösningar som är säkra, produktiva och hållbara.

Läs mer
Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss