Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Ny syn på marknadsföring ska föra Volvo CE, återförsäljare och kunder närmare varandra

Mot bakgrund av ett utvecklat kundbeteende som har accelererat på grund av Covid-19-pandemin, meddelar Volvo CE en ny marknadsföringsstrategi som syftar till ett ännu närmare engagemang med företagets kunder.

 Ny syn på marknadsföring ska föra Volvo CE, återförsäljare och kunder närmare varandra
Volvo CE kommer att gå mot mer marknadsspecifika evenemang i framtiden

Skiftet kommer att omfatta:

1. Att tillsammans med återförsäljarpartners öka fokuset på lokala evenemang för att bygga starkare och mer hållbara kundrelationer
2. En kommersiell marknadsföringsstrategi som syftar till sömlös integration i utvecklingen av digitala och traditionella marknadsföringskanaler
3. Ökade investeringar i digitala kanaler och kampanjer för att återspegla kundernas förändrade kontaktytor och beteenden

Som ett resultat av detta har Volvo CE beslutat att inte delta i branschmässan Bauma i München 2022.

Sömlös integration i utvecklingen av digitala och traditionella marknadsföringskanaler

Volvo CE kommer att fokusera på sina målgrupper med kombinerade fysiska, digitala och hybridevents. Det ändrade fokuset möjliggör ett mer flexibelt och skräddarsytt erbjudande, när och varhelst kunden väljer att interagera med Volvos produkter och tjänster.

Det nya tillvägagångssättet har påverkats av förändringar i kundernas beteende och behov som har accelererat under Covid-19-pandemin. Det återspeglar också ökande krav på att göra affärer på ett mer hållbart sätt och att minska företagets miljöpåverkan.

Det fysiska mötet är fortfarande en viktig del av kundengagemanget

Carl Slotte, chef för Region Europa på Volvo CE, säger: ”Även om fysiska möten förblir mycket viktiga, börjar vi se betydande förändringar i hur våra kunder vill engagera sig med oss både digitalt och ansikte mot ansikte. Detta drivs både av tekniska möjligheter att göra affärer mer effektivt och det ökande behovet av att göra affärer mer hållbart.”

Framtida mässdeltagande

"Trots vårt tillbakadragande från nästa års evenemang har vi inte uteslutit framtida deltagande på Bauma eller andra mässor", tillägger han. "Vi kommer att fortsätta att granska hur våra kunder vill interagera med oss och basera vår strategi på deras behov och krav."

För mer information

Anne Bast

Varumärkeschef, marknadsföring och kommunikation
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss