Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Swecon ställer in sina marknadsaktiviteter till och med maj månad

Swecon är alltid väldigt mån om anställdas, kunders och partners trygghet och säkerhet. Vi strävar under rådande omständigheter efter att alla ska exponeras så lite som möjligt av onödiga risker i samband med spridningen av Corona-viruset COVID-19.

Swecon ställer in sina marknadsaktiviteter till och med maj månad - COVID-19
Swecon ställer med anledning av detta in alla sina demonstrationer, visningar, öppna hus och andra marknadsaktiviteter till och med utgången av maj månad.

I övrigt följer Swecon myndigheternas råd och restriktioner och vi återkommer med ytterligare information om beslutet ändras i sin omfattning.
Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss