Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Maskinanvändandet fortfarande högt

Trots en global och dramatisk påverkan från Corona-pandemin så är maskinanvändandet fortfarande på höga nivåer hos Swecons kunder, vilket sänder positiva signaler till hela anläggningsbranschen.

Maskinanvändande - Volvo CE uptime
Efter en kort period under våren med nedstängning av Volvos fabriker så är produktionen av maskiner igång igen. Swecons kunder kan känna trygghet i att kunna säkra sitt maskinbehov. Samtidigt ser vi att kunderna har arbete för sina existerande maskiner i verksamheter som ser ut att ha påverkats mindre av pandemin än övriga delar av samhället.
 
– Det som är glädjande är att vi nu har högre maskinanvändning för yngre maskiner jämfört med samma period förra året. Maskinparken med många år i tjänst används något mindre än under 2019 – men skillnaden minskar, säger Swecons marknadschef Magnus Halvarsson.
 
Den fina återhämtningen som vi haft på yngre flottan har ännu inte påvisats för de något äldre maskinerna, även om vi ser att kurvan har vänt uppåt även där. Där ska nämnas att skillnaden i utnyttjandet av äldre maskiner gick ner något redan förra sommaren och vi ser att kundernas maskinflottor har föryngrats och används flitigare.

Maskinanvändande Caretrack - Volvo CE Uptime
Lägg till detta att de satsningar som regeringen har föreslagit för underhåll av vägar och järnvägar kommer att ge en mer långsiktig stabilitet för vår bransch som förhoppningsvis ger ytterligare ökningar i maskinutnyttjandet framöver.
 
Möjligheten att få denna överblick i realtid sker genom aktivering av den kostnadsfria tjänsten CareTrack – ett telematiksystem från Volvo CE. Systemet ger kunden, tillsammans med Swecon, värdefulla data kring drift, underhåll och proaktiva åtgärder för att optimera verksamheten och leverera ännu bättre lönsamhet.
Håkan Pettersson, chef för Swecongruppen.

Corona-pandemin

Hos Swecon snurrar hjulen fortfarande
Läs mer
Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss