Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Så förbereder du din grävmaskin för våren

För oss i den norra hemisfären väntar varmare väder – och med det hektiska tider för anläggningsbranschen. Här är några tips som får din grävmaskin i toppskick inför den nya säsongen.

Vätskor, filter och smörjfett

Kontrollera nivåerna för hydraulolja samt för oljan i sväng- och körväxellådorna. Fyll på vid behov. Dränera vattnet ur vattenavskiljaren.

Tätningar

Se efter om det finns läckande eller skadade tätningar och byt vid behov. Återanvänd aldrig begagnade tätningar.

Undervagn

Rengör undervagnen för att säkerställa att den är fri från smuts och justera spänningen. Kontrollera om det finns lösa bandplattor och reparera vid behov. Kontrollera om det finns oljeläckage från över- och underrullarna.

Bom och skaft

Kontrollera sidospelet och kontakta närmaste Sweconanläggning vid behov.

Motor

Kontrollera om något bränsle har läckt ut. Kontakta i så fall närmaste Sweconanläggning för assistans.

Batteri

Även om du har tagit ut batteriet under vintern, så ska polerna inspekteras och vid behov rengöras. Anslut en laddare om denna har tagits bort.

Hytt

När så är möjligt ska maskinen flyttas till en varm lagerlokal där eventuell is kan tina. Avlägsna snö med en kvast eller blås bort den med tryckluft. Skrapa inte bort den med en spade eftersom lacken kan skadas. Rengör insidan av hytten noga och byt luftfiltren. Det bidrar till att skydda maskinens elektronik och ger en trivsammare och mer komfortabel arbetsmiljö.

Ytterligare funktioner

Kontrollera att strålkastare, vindrutetorkare, värmare och luftkonditionering fungerar som de ska och reparera vid behov.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss