Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Fyra snabba tips som förlänger hjullastarens liv

Genom noggranna dagliga inspektioner och underhåll kan föraren öka drifttiden, produktiviteten och livslängden för sin Volvo hjullastare.

1. Göra dagliga kontroller före start

Före användning visar en grundlig kontroll av maskinen och marken den har varit parkerad på om det har uppstått några skador eller om någon viktig vätska har läckt. Det ger även föraren möjlighet att kontrollera däcktrycket innan ytterligare slitage uppstår, vilket innebär färre däckbyten.

Kontroller av till exempel fläktremmars slitage och spänning, luftfiltreringssystemets renhet, motorolje-, smörjfetts- och kylvätskenivå kan också förhindra att allvarliga skador uppstår och att delar behöver bytas i framtiden. Eftersom Volvos hjullastare är så smidiga att serva är det enkelt och prisvärt att åtgärda mindre problem innan de hinner växa sig stora. Genom att begränsa vidare skador på maskinen elimineras behovet av reservdelar och drifttiden för maskinen förlängs.

2. Värm upp maskinen

Starta motorn och låt den gå på tomgång i cirka 30 sekunder, något längre om det är mycket kall väderlek. Under tiden kontrolleras relevanta mätare. Se till att du får god sikt genom fönster och speglar och gör det bekvämt i hytten. Kör sedan lugnt tills maskinen har nått rätt arbetstemperatur. Om maskinen är utrustad med en motorvärmare använder du detta för att förkorta uppvärmningstiden för maskinen.

3. KÖR varsamt

Att hålla lasten inom skopans kapacitet vid körning minskar risken för att däcken slirar (och behöver bytas i förtid) samt ger långsammare cykeltider och lägre produktionstakt. Dessutom kan föraren förebygga andra störningar i arbetet genom att hela tiden vara uppmärksam på utrustning, mätare och displayer.

4. Låt alltid maskineN svalna

En omfattande svalningsrutin bidrar också till hjullastarens långsiktiga funktion, garanterar bästa tillgänglighet och begränsar miljöpåverkan. Föraren ska alltid säkerställa att maskinen parkeras på plan mark med nedsänkt skopa och parkeringsbromsen ansatt för att bevara däckens mönster och funktion.

Medan motorn går på tomgång, så att turboladdaren kan svalna, bör föraren registrera aktuella maskintimmar. På så vis kan föraren säkerställa att maskinen lämnas in för service i tid, istället för när allvarliga problem uppstår. Bränsle- och DEF-tanken ska hållas fulla för att minimera kondensation och förhindra att det uppstår problem som innebär att de kanske måste bytas. Föraren ska spola av maskinens utsida med en vattenslang för att bevara lacken och förhindra rostbildning.

Medan välutbildade förare är en förutsättning för att den dagliga maskinskötseln ska flyta på, så finns även Volvo CE och dess återförsäljarnätverk vid din sida. Volvos hjullastare är konstruerade för smidig service, för att garantera minsta möjliga stilleståndstid, och Volvo CE tillhandahåller tjänster som möjliggör för ägare och förare att få ut mesta möjliga av sina maskiner. Exempelvis kan Volvo ACTIVE CARE*, tjänsten för aktiv maskinövervakning och -rapportering som är igång dygnet runt hela året, hjälpa till att identifiera och diagnostisera eventuella potentiella problem i realtid, innan de blir till större problem.

*) inte tillgänglig på alla marknader.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com