Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Sex anledningar att använda Volvo Dig Assist

Dig Assist, maskinstyrningssystemet för grävmaskiner från Volvo Construction Equipment, innebär många fördelar för förare och företagare, såsom ökad säkerhet och produktivitet samt sänkta kostnader.

Entreprenadmaskiner blir allt mer högteknologiska, med nya produktivitetshöjande funktioner och extrautrustning som byggs in i maskinerna varje år. Idag kan högteknologiska sensorer skicka information i realtid om en maskins exakta rörelser till föraren och visa den på Volvo Co-Pilot-skärmen.

Många grävmaskinsförare skulle idag inte klara sig utan Volvo Dig Assist-maskinstyrningssystemet, eftersom det hjälper dem att utföra sina jobb säkert, exakt och på en bråkdel av tiden. Här är sex av anledningarna till att det är värt investeringen.

1. Mer exakt dikesgrävning

Volvo Co-Pilot med Dig Assist möjliggör för en förare att mata in specifikationerna även för komplexa diken – inklusive släntlutning och flera lager – på bara några minuter. Sedan hjälper en virtuell guide föraren att utföra momenten rätt. På så vis elimineras mycket av det vanliga förberedande arbetet, och föraren kan utföra arbetet snabbt och korrekt.

2. Enklare att gräva former

Vissa jobb, som att gräva diken eller en källare, kräver en mer komplex form. Med Volvo Dig Assist kan föraren rita enkla 3D-former direkt från hytten (som ett dike med flera steg för installation av olika rörledningar) eller till och med välja från ett bibliotek med färdiga former som sedan kan modifieras enligt jobbkraven. Det sparar tid och pengar eftersom behovet av ytterligare utsättning och mätningar minskar.

3. Säkrare arbetsmiljö

Volvo Dig Assist tillhandahåller både visuella och ljudvarningar för att undvika hinder på arbetsplatsen. Förarna ställer helt enkelt in det djup de kan gräva utan att skada rörledningar eller den maximala höjd de kan sträcka skaftet innan de slår i kraftledningar, och får sedan en varning om de kommer för nära. Dessa parametrar är till stor hjälp för föraren när det gäller att undvika olyckor.

4. Lägre arbetskostnader

Genom att minska tiden som läggs på att kontrollera och återigen kontrollera djupets och sluttningens exakthet på grävplatsen eller sätta ut käppar i marken kan teammedlemmar istället göra andra arbetsuppgifter. Det ökar effektiviteten och produktiviteten på hela arbetsplatsen.

Dessutom behöver inte förarna spilla tid på att gräva för mycket eller behöva omarbeta ett dike. Det innebär att de kan slutföra jobb och gå vidare till andra uppgifter mycket snabbare. Totalt sett minskar mängden arbete på platsen, tidsåtgången och följaktligen bränsleåtgången.

5. Få en konkurrensfördel

Med hjälp av ett maskinstyrningssystem som Dig Assist kan entreprenörer arbeta i miljöer som är mycket mörka, till exempel djupa diken, där andra grävmaskiner kan komma till korta. Föraren kan mata in jobbprofiler och se skopans position på skärmen i realtid.

6. Gör oerfarna förare till experter

Nya förare verkar inte lika oerfarna med Dig Assist. Det är inte svårare att använda än en surfplatta eller smartphone, med en inlärningskurva på mindre än två minuter. Dig Assist är även ett utmärkt utbildningsverktyg, då förarna inte behöver bekymra sig om att göra fel eftersom de har ett visuellt hjälpmedel för att bedöma exaktheten. Även mycket skickliga förare finslipar med tiden sina färdigheter genom den återkoppling i realtid som de får.

Volvo Dig Assist

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com