Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Fem enkla sätt att öka arbetssäkerheten

På Volvo CE konstruerar vi våra maskiner så att de ska vara så säkra som möjligt, men säkerheten beror i slutänden på kombinationen av maskinens teknik och förarens beteende. Här är fem enkla sätt som hjälper förare att hålla sig själva och personer i närheten säkra.

1. Utföra dagliga underhållsinspektioner

Innan varje arbetspass börjar bör föraren gå runt maskinen för att undersöka om det finns skador eller läckage, försäkra sig om att tappar och bussningar sitter på plats och är i bra skick samt att tapparna är korrekt smorda. De bör även kontrollera att belysning, vindrutetorkare, visuella hjälpmedel, varningsdekaler och andra säkerhetsartiklar är korrekt justerade och fungerar felfritt. Slutligen bör föraren städa bort eventuell smuts eller skräp från hytten, eftersom löst material kan utgöra en skaderisk.

Utföra dagliga underhållsinspektioner

2. Alltid ha trepunktskontakt vid instigning i och utstigning ur hytten

Olyckor där man halkar och ramlar är bland de vanligaste i byggbranschen. Volvo CE konstruerar sina maskiner med stadiga, halksäkra fotsteg och ledstänger, men föraren bör ändå rensa bort eventuell lera, is eller olja. De bör även alltid ha tre kontaktpunkter när de stiger in i eller ut ur hytten för extra stabilitet (två fötter och en hand eller två händer och en fot).

Alltid ha trepunktskontakt vid instigning i och utstigning ur hytten

3. Använda ett vågsystem för att undvika överlast

Vågsystem som till exempel Volvo Load Assist för hjullastare och OBW (On-board Weighing) för ramstyrda dumprar är precis lika viktiga för säkerheten som de är för produktiviteten. Dessa system förhindrar att föraren råkar överlasta maskinen, vilket annars kan minska stabiliteten och till och med orsaka skador.

Använda ett vågsystem för att undvika överlast

4. Övervaka telematikdata beträffande säkerhetsproblem

Genom att ansluta maskiner till Volvo CareTrack får ägare och maskinansvariga en uppsjö information om vad deras utrustning gör ute på fältet, inklusive hur säkert den används. Många förekomster av hög hastighet kan till exempel tyda på felaktig användning och signalera ett behov av mer förarutbildning.

Övervaka telematikdata beträffande säkerhetsproblem

5. Förstå maskinens säkerhetsfunktioner

De flesta maskiner måste ha en hytt med ROPS (rollover protection system), men fördelen med ett sådant skydd minskar betydligt om föraren till exempel inte har spänt fast säkerhetsbältet. Säkerhetsfunktioner skiljer sig mellan olika maskiner, så förarna bör alltid läsa instruktionsboken och genomgå nödvändig utbildning för att förstå de funktioner som är tillgängliga för dem och varför de är så viktiga för att förhindra olyckor, så att de kan använda dem på rätt sätt och fullt ut.

Förstå maskinens säkerhetsfunktioner

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com