Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

1 600 färre lastbilstransporter för NCC i Göteborg med digital tjänst från Volvo

NCC har testat en digital tjänst som under det första år som tjänsten använts i Trafikverkets projekt Västlänken, delprojekt Centralen, resulterat i 1 600 färre lastbilstransporter till och från projektet i centrala Göteborg. Testet som skett i samarbete med Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment för att effektivisera lastning och bortforsling av schaktmassor har resulterat i sänkningar av både utsläpp av koldioxid och bullernivå.

Effektiv utlastning - digital tjänst i samarbete mellan Volvo och NCC
På NCC:s arbetsplats deletapp Centralen i Trafikverkets projekt Västlänken ska över två miljoner ton schaktmassor transporteras under projektets gång, Här finns en stor vilja att uppnå miljö- och effektiviseringsvinster och genom att undersöka möjligheten att digitalisera arbetsflödena föddes idén till tjänsten ”Effektiv utlastning”.
 
Genom att koppla upp lastbilar och grävmaskiner som arbetar för att forsla bort lera, jord och schaktmassor mot en digital våg i en gemensam digital tjänst kan lastkapaciteten nyttjas maximalt för varje transport som sker i ett byggprojekt. Det innebär också att säkerheten ökas på arbetsplatsen då kommunikationen kan ske digitalt i stället för att kliva ur hytten och gå bort till grävmaskinen eller lastbilen och tillbaka. Arbetsmiljön blir bättre och säkrare för både lastbilschaufförer, grävmaskinister såväl som medarbetare i produktionen.
 
– Hittills har vi lyckats minska trafiken till och från projektet med 11 procent, vilket motsvarar cirka 1 600 färre lastbilstransporter i centrala Göteborg under det första år som vi använt tjänsten. Det är riktigt roligt att se hur bra tjänsten har fungerat och vilka vinster den inneburit för staden och för projektet, säger Johan Nyström, produktionschef, NCC Infrastructure.

Effektiv utlastning - digital tjänst i samarbete mellan Volvo och NCC
Tjänsten Effektiv utlastning som används i lastbilarna och grävmaskinerna i projektet har utvecklats av Volvo Lastvagnar och Volvo Construction Equipment i samarbete med NCC. Volvos grävmaskiner är utrustade med digitala vågar som löpande överför information till systemet. Målet är att lastbilen ska lastas optimalt, inte för mycket och inte för lite. Efter avslutad lastning meddelar grävmaskinerna lastbilen digitalt vilket material som är lastat, lastvikt samt vart lasten ska transporteras. Det finns åtta aktiva deponier och det är viktigt att kunna styra lastbilar med till exempel miljöfarliga massor till rätt deponi.
 
– Uppkopplade tjänster är av mycket stor betydelse för att minska miljöpåverkan och öka produktiviteten. Effektiv Utlastning är ett bra exempel på detta. Genom det täta samarbetet med NCC har vi kunnat dra många lärdomar som gör att vi kan vidareutveckla tjänsten såväl som vårt arbetssätt. Båda våra företag har högt ställda miljöambitioner och samarbetet har betytt mycket för båda parter. Vi är mycket glada över att vi väsentligt sänkt både utsläppen av koldioxid och bullernivån för alla Göteborgare, säger Laura Stavby, projektledare hos Volvo Lastvagnar för detta projekt.
 
Tjänsten är ett resultat av flera års samarbete mellan NCC, Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment och andra inblandade aktörer, vilket är ett bra exempel på att nära samarbete från början i ett projekt kan skapa stora värden.

Effektiv utlastning - digital tjänst i samarbete mellan Volvo och NCC
– Grunden i hela projektresan har varit att förstå kundens process och dess utmaningar. Genom den förståelsen har vi skapat en lösning som blivit en vinst för våra kunder, vårt samhälle och för oss i Volvokoncernen. Detta har blivit möjligt genom ett tätt samarbete med NCC men också tack vare ett tvärfunktionellt samarbete inom AB Volvo, säger Lars-Ola Sjöström, ansvarig för tjänsteutveckling, på Volvo Construction Equipment.
 
Effektiv utlastning har även utsetts till finalist i utmärkelsen ”Årets hållbara projekt” i tävlingen CIO Awards.
 
– Det är väldigt inspirerande att vårt arbete uppmärksammas även utanför vår bransch och visar på hur samarbeten mellan olika slags aktörer kan driva utvecklingen framåt och skapa tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle, avslutar Johan Nyström.

Fakta NCC

NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

VSM om Effektiv utlastning

Lasse Dahlström, platschef hos VSM, berättar om fördelarna med den digitala tjänst som NCC och Volvo har testat i projektet västlänken i Göteborg. De får full kontroll på lastningsgraden vilket gynnar både miljön och ekonomin.

För mer information

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Susanne Frödin

PR- och informationschef
Volvo Lastvagnar Sverige AB
Tel: +46 31 322 08 20
susanne.frodin@volvo.com
 

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss