Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

VOLVO CE LANSERAR EMEA UPTIME CENTER

I sin strävan att bli kundernas förstahandsval för drifttid i Europa, Mellanöstern och Afrika har Volvo CE satt samman ett dedikerat team som proaktivt ska hjälpa Volvoåterförsäljare att tillhandahålla lösningar på problem som kan leda till minskad drifttid.

Vårt nya VAS (Volvo Action Service) Uptime Center, beläget i Volvo CE:s regionala EMEA-huvudkontor i Eskilstuna, kommer att bistå hela Volvos återförsäljarnät i Europa, Mellanöstern och Afrika när det gäller att hålla kundernas maskiner igång. Det kommer att tjäna som ett IT-centrum, med övervakning av data som skickas av anslutna maskiner genom CareTrack och identifiering av områden där drifttid och effektivitet kan ökas.

”Merparten av problemen vi arbetar med ska vara sådant som vi kan upptäcka innan återförsäljaren eller kunden gör det. Det är vårt mål – att vara proaktiva och tillhandahålla lösningar på problem innan de inträffar”, säger Fredrik Gerhardsson, chef för eftermarknad i försäljningsregion EMEA på Volvo CE.

Handläggare meddelar återförsäljare om maskiners felkoder och larm, så att dessa omgående kan vidta åtgärder å sina kunders vägnar, vilket ger färre oplanerade stopp, lägre kostnader för bränsle och underhåll samt förebygger framtida problem.

”När jag identifierar ett problem gör jag en fullständig rapport som jag skickar till återförsäljaren. Återförsäljaren kan välja att tillhandahålla förebyggande underhåll, extra utbildning eller erbjuda alternativ som säkerställer ännu bättre drifttid eller effektivitet. En utbildad förare kan till exempel spara mycket pengar på bränsle och oplanerat underhåll”, säger Leif Waad, en av handläggarna på VAS. EMEA Uptime Center.

Funktionsöverskridande samarbete

Centret är resultatet av en omorganisation av produktsupportavdelningen, eftersom effektiv vägledning för återförsäljare gällande förebyggande underhåll kräver expertis från mer än bara eftermarknaden.

”Engagemang från alla håll i Volvo CE-teamet bidrar till att skapa en kultur av drifttid och att sätta kundservicen främst i verksamheten”, säger Robert Sundkvist, chef för VAS. EMEA Uptime Center.

Uptime Centre