Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

De tre viktigaste röda telematikflaggorna att vara vaksam på

Att ansluta dina maskiner är ett stort första steg mot att sänka din totala ägandekostnad. Utifrån insikterna du får av all data kan du sätta upp mål och vidta förbättringsåtgärder på de områden som påverkar den totala lönsamheten mest. Men var börjar man? Här är de tre främsta varningstecknen på att dina maskiner inte har nått sina lägsta möjliga totala ägandekostnader.

1. Maskinerna går ofta på tomgång eller står och väntar

Om en kund exempelvis har 637 timmars väntetid och dessa delas med 40 arbetstimmar per vecka, så motsvarar det 16 veckors produktionstid. Det är mycket spilld tid som istället hade kunnat läggas på att producera och tjäna pengar – för att inte tala om kostnaderna för bränsle, underhåll och förarlöner! Höga tomgångs- eller väntetider innebär att maskinernas antal och kapacitet på arbetsplatsen inte matchar målsättningarna för antal ton per timme och kostnad per ton. Med hjälp av olika verktyg, till exempel SiteSim, kan Volvo CE beräkna din idealiska uppställning, inklusive vilka rutter förarna ska köra, för att öka produktiviteten och kapa dina totala ägandekostnader ordentligt.

2. Bränsleförbrukningen är mycket hög

Höga tomgångs- och väntetider är en orsak till onödig bränsleförbrukning. En annan är ineffektiv användning. Förare som gasar för mycket och använder ryckiga rörelser kan slösa smärtsamma mängder pengar på bränsle. Genom utbildning kan förarna utveckla en känsla för hur mycket kraft de behöver, medan de undviker att spinna med hjulen. Även erfarna förare har nytta av en kurs, till exempel vår Volvo EcoOperator-utbildning, som hjälper deltagarna att planera sitt arbete på det smartaste sättet och maximera nyttan av de senaste effektivitetshöjande funktionerna på nya Volvomaskiner. En investering i förarutbildning lönar sig snabbt och därefter syns alla bränslebesparingar direkt på den nedersta raden.

 3. Det finns många varningar om förarbeteenden

Varningar om förarbeteenden kan vara allt från att motorn övervarvas eller att fel arbetsläge används till att maskinen rentav används på ett ansvarslöst sätt. Utöver att minska bränslekostnaderna kan förarutbildning även bidra till att minska slitage eller, i värsta fall, skador på maskiner. Volvo och våra återförsäljare erbjuder en mängd utbildningslösningar på olika nivåer som lär förarna att arbeta med maskinen på ett smidigt och effektivt sätt, vilket i det långa loppet ger avsevärt lägre underhållskostnader.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com