Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

De tre TCO-verktygen varje Volvokund bör känna till

Den totala ägandekostnaden beror på mycket mer än en maskins konstruktion och kvalitet. Utnyttjandegrad och användning bidrar stort till lönsamheten. Här är tre verktyg som alla Volvokunder har till förfogande för att dramatiskt sänka sina löpande kostnader.

1. Insiktsrapporter

Volvos insiktsrapporter, bestående av bränsleeffektivitetsrapporter, hälsorapporter och sammanfattningsrapporter, gör det enkelt att tolka komplexa telematikdata och hjälper kunderna att faktiskt använda den här informationen för att få en lägre total ägandekostnad. Rapporter, vilka kan sammanställas för enskilda maskiner eller en hel maskinpark, ger en översikt över bränsleförbrukning, utnyttjandegrad, maskinlarm och användningsbeteende. Kunderna kan snabbt se hur väl deras maskiner lönar sig och kan använda insikterna för att besluta om konkreta förbättringsåtgärder.

SiteSim

2. SiteSim

SiteSim beräknar den optimala utformningen av en kunds arbetsplats för att minimera väntetider eller tomgång och ge lägsta möjliga totala ägandekostnad. Genom att ange typ av material, avstånd från lastnings- till tippningspunkter samt platsens topografi (tack vare 3D-mätningar med drönare och foton) kan Volvo CE rekommendera det idealiska antalet maskiner och deras kapacitet samt de optimala färdvägarna som förarna bör använda, baserat på antal ton per timme och kostnad per ton. Platsundersökningar som dessa görs regelbundet i gruvindustrin, men Volvo CE är unika i sin förmåga att erbjuda omfattande simuleringar även för små och medelstora platser.

Simulatorer

3. Förarutbildning

Volvo CE och dess återförsäljare erbjuder kunderna en rad olika utbildningslösningar för att säkerställa att förarna arbetar så säkert, effektivt och produktivt som möjligt. Även erfarna förare har nytta av utbildning eftersom de lär sig att använda alla de senaste Volvofunktionerna till fullo. Kunder som investerar i förarutbildning tjänar snabbt på sin investering genom bränslebesparingar, ökad produktion överlag och lägre underhållskostnader. Därefter syns allt i slutresultatet.

Maximera lönsamheten

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com