Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Fråga experten: Stefan Pettersson om total ägandekostnad

Stefan Pettersson, Application Engineer på Volvo CE, är försäljningsregion EMEA:s interna expert på total ägandekostnad (TCO; Total Cost of Ownership). Vi frågar ut honom för att ta reda på hur företaget och dess återförsäljare arbetar med den här frågan för att kunna ge kunderna lönsamhet på högsta nivå.

Stefan PetterssonVarför fokuserar Volvo CE så mycket på TCO?

På Volvo CE strävar vi efter att sätta kundens framgång i centrum för allt vi gör. Och utöver att ha säkra och miljömedvetna verksamheter som möter produktionsmål och slutdatum, så är lönsamheten en avgörande del av kundernas framgång. Våra kunder kan helt enkelt inte fortsätta driva sin verksamhet om den inte är lönsam.

I egenskap av ett premiummärke har inte Volvo marknadens lägsta priser. Nivån av innovation och kvalitet i konstruktionen och tillverkningen av våra maskiner gör förstås avtryck på prislappen. Vi kan dock erbjuda våra kunder marknadens bästa valuta för pengarna.

De pengar som Volvos maskiner sparar på bränsleförbrukning och underhåll i det långa loppet, utöver att de är mycket produktiva, ger sammantaget en imponerande låg total ägandekostnad. Det är det som utmärker oss från konkurrenterna och som gör hela skillnaden för våra kunder.

TCO handlar dock inte bara om själva maskinerna, utan även om hur de används. Därför försöker vi att arbeta proaktivt med våra kunder på ett konsultativt sätt för att sänka deras kostnader ännu mer.

Hur definierar Volvo CE TCO?

Vi beräknar TCO som kostnaden för att äga och använda en maskin i kronor per timme delat med vad den producerar i antingen ton eller kubikmeter per timme.

Ägandekostnader inkluderar inköpspris, restvärde, avskrivning, ränta, försäkring och skatt. Driftkostnader inkluderar bränsleförbrukning, slitdelar, förebyggande underhåll och reparationer.

Vad är det som bidrar mest till TCO?

Bränsleförbrukning, underhållsbehov och produktivitet är utan tvekan det som bidrar mest till TCO idag.

Vilka är de främsta hindren för att åstadkomma bästa möjliga TCO?

Det första stora hindret för att åstadkomma bästa möjliga TCO är att inte ha uppkopplade maskiner. Genom att ansluta maskiner till vårt CareTrack-telematiksystem kan våra kunder övervaka de huvudfaktorer som påverkar TCO för deras maskinpark – bränsleförbrukning, utnyttjandegrad, maskinhälsa och användningsbeteende – så att de kan identifiera förbättringsområden, sätta upp mål och vidta åtgärder.

Ett annat stort hinder för bästa möjliga TCO är att inte ha rätt antal maskiner med rätt kapacitet, utfrån målen ton per timme eller kostnad per ton. Om dessa inte matchar, så spiller maskinerna tid och bränsle på tomgång eller väntar på att deras partnermaskin eller -maskiner ska bli redo.

Slutligen: om kunderna inte investerar i att utbilda sina förare, så låter de dem inte nå sin fulla potential. Välutbildade förare har en känsla för hur mycket kraft de behöver, planerar arbetet effektivt och tar väl hand om sina maskiner, vilket leder till lägre bränsleförbrukning, lägre underhålls- och reparationskostnader samt högre produktivitet.

Hur kan Volvo CE hjälpa kunderna att förbättra sin TCO?

Jag har redan nämnt fördelen med CareTrack när det gäller att sänka TCO. Om kunderna behöver vidare assistans med att tolka data, så är våra Insight Reports till stor hjälp. Kunderna kan snabbt se den faktiska återbetalning som de får från sina maskiner.

Ett annat viktigt TCO-verktyg är SiteSim, som beräknar den optimala uppställningen för en kunds arbetsplats för att minimera resursslösande väntande eller tomgångskörning. Mjukvaran kan även rekommendera idealiska rutter som förarna bör köra.

När det gäller förarutbildning, så finns det många olika alternativ, men jag personligen gillar simulatorutbildning. Volvos simulatorer använder samma mjukvara och data som Volvo CE:s Technology-funktion för FoU-ändamål, vilket gör dem så verklighetstrogna som möjligt. Förarna kan öva upp sina färdigheter utan att utsätta maskinen eller andra personer för risker, och vi kan även installera simulatorer hos kund så att tiden borta från produktionen minimeras.

Hur kommer dessa verktyg att utvecklas i framtiden?

Vi har redan gjort några rätt spännande framsteg den senaste tiden. Jag är säker på att du har hört talas om Volvo Co-Pilot vid det här laget. Vår senaste uppdatering är inkluderingen av en Operator Coaching-funktion, som uppmuntrar förbättringar av körtekniken genom att rikta in sig på kända operatörsbeteenden som har en betydande effekt på bränsleeffektiviteten. Genom omedelbar återkoppling visas effekten av förarbeteendet i realtid på en skärm i hytten, och föraren kan känna igen kriterierna och förstå effekterna av sina handlingar relaterat till dessa kriterier. Den här realtidsinformationen hjälper föraren att fatta bättre beslut som minskar bränsleförbrukningen och maskinslitaget.

Och sedan förra året har vi gjort mätningar och tagit foton med drönare för att skapa 3D-modeller av kunders arbetsplatser i SiteSim. Det hjälper oss att göra våra simuleringar mer exakta än någonsin. Vi kan nu även införa dessa 3D-modeller av kundens arbetsplatser i våra maskinsimulatorer, så att förarna kan öva på och finslipa exakt de uppgifter och rutter som de vill använda i verkligheten. Jag tror att simulationer kommer att bli en ännu viktigare del av hur vi arbetar med kunder.

Maximera lönsamheten

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com