Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

5 sätt att öka bränsleeffektiviteten för grävare

Volvo CE erbjuder många nya tekniska lösningar och tjänster som hjälper kunderna att minska sina utgifter för bränsle och samtidigt bli mer miljövänliga.

Bränsle är en av de största kostnaderna för de flesta byggföretag. Volvo CE har utrustat sina maskiner med bränslesparande teknik och erbjuder många olika bränslesparande tjänster. Att minska bränsleförbrukningen genom att öka effektiviteten sparar inte bara bränsle åt företag, utan bidrar även till att minska deras miljöpåverkan. Varje liter dieselbränsle som sparas innebär att 2,6 kg koldioxid mindre släpps ut i atmosfären.

1. Automatisk tomgångskörning

Funktionen för automatisk tomgångskörning på Volvos maskiner minskar bränsleförbrukningen genom att motorn automatiskt ställs in på hög tomgång efter fem sekunders inaktivitet. Det sänker motorns varvtal, vilket sparar bränsle. Fem sekunder är standardinställningen för funktionen för automatisk tomgångskörning, men kan justeras till mellan tre och tjugo sekunder. Föraren behöver bara aktivera någon av maskinens hydraulfunktioner för att motorn ska återgå till sitt normala läge och återfå full kraft. Den här funktionen ökar bränsleeffektiviteten utan att minska maskinens produktivitet.

 

automatisk motoravstängning

2. Automatisk motoravstängning

Funktionen för automatisk motoravstängning fungerar i mångt och mycket som funktionen för automatisk tomgångskörning. Istället för att växla till tomgångsläge stängs maskinens motor av efter fem minuters inaktivitet. Efter fyra minuters inaktivitet avger maskinen en 60-sekundersvarning om att motorn kommer att stängas av. Efter att 60 sekunder har gått stängs maskinens motor av. Funktionen bidrar till att minska utsläppen när maskinen går på tomgång. En maskin kan gå på tomgång 40–60 % av drifttiden, vilket bidrar avsevärt till bränsleförbrukningen.

 

Eco-läge

3. Eco-läge

Många varumärken erbjuder ett eco-läge i sina maskiner, men det sänker vanligen endast motorns varvtal med 10 %. Volvo CE:s eco-läge fungerar genom att reglera pumpflödet för att undvika att onödigt hydraulflöde överflödar övertrycksventilen, medan maximal gräv- och svängeffektivitet bibehålls. Det minskar flödes- och tryckförlusten samt förbättrar pumpflödesregleringen, vilket ökar effektiviteten med 5 %. Till skillnad från det eco-läge som erbjuds av andra varumärken, så ökar effektiviteten utan att maskinens kraft minskar.

 

Volvo CE:s bränslerapport

4. Bränslerapport

Genom att använda data från CareTrack-telematiksystemet är Volvos bränslerapporter ett värdefullt verktyg som hjälper kunderna att maximera sina maskiners bränsleeffektivitet. Givare på maskinen övervakar bränsleförbrukningen och rapporter sammanställs automatiskt av Volvos fördefinierade algoritmer, för att sedan presenteras i lättläst PDF-format. Kunden slipper ödsla tid på att analysera förvirrande data, och kan istället snabbt och tydligt identifiera områden där bränsleeffektiviteten kan förbättras, sätta upp mål och följa upp framstegen.

 

Volvo CE:s Eco Operator utbildning

5. Eco Operator utbildning

Volvos Eco Operator utbildning hjälper erfarna förare att förstå hur de kan använda maskinen effektivare. Programmet är inriktat på bränsleförbrukning under tomgångskörning, planering av de mest effektiva arbetssätten samt korrekt användning och manövrering av maskinen. Eco Operator-utbildningen kan minska företagens bränsleförbrukning med upp till 50 %.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com