Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Fem skäl till varför oljeanalys är ett måste för din maskin

Olja är en maskins livsnerv. Regelbundna kontroller gör det lättare att övervaka dess hälsa, vilket är en förutsättning för att maximera drifttiden och minimera den totala ägandekostnaden.

1. Det ökar vinsterna

Oljeanalys är ett oslagbart verktyg när det gäller att öka maskinprestanda, vilket innebär mer vinst. Utifrån data som har samlats in genom analysresultat kan kunderna upptäcka maskinfel och planera underhåll, vilket minskar risken för oplanerade stillestånd, förebygger kostsamma reparationer och ökar produktiviteten. 

2. Det främjar drifttiden

Volvos laboratorier, med modern diagnostisk utrustning, ger kunderna en heltäckande rapport om maskinernas skick. Efter grundlig analys tillgängliggörs maskindiagnoserna omedelbart för kunderna online, där varningar framhålls och åtgärder rekommenderas. Tack vare dessa rapporter kan varje del av maskinen fungera med maximal kapacitet och liten risk för fel, vilket håller drifttidsnivåerna höga.

3. Trender registreras baserat på analyshistorik

Oljeprovsanalys samlar in information om vatten-/kylvätskeinnehåll, orenheter och kvaliteten på metallpartiklar i oljan. Genom regelbundna oljeanalyskontroller registreras en resultathistorik och laboratorietekniker och kunder kan se trender i maskinernas prestanda. 

4. Det utgör ett system för tidig varning

Olja stödjer vitala maskinkomponenter, som motor, transmission, axlar, bromsar och hydraulsystem. Volvos laboratorier har fullständiga kunskaper om Volvos maskiner och kan tolka hur väl dessa komponenter fungerar baserat på oljeanalys. Därigenom får tekniker tidiga varningssignaler om maskindelar, så att kunderna i god tid kan byta eventuella komponenter som annars riskerar att skadas eller gå sönder.

5. Det är ett förebyggande arbetssätt

Oljeanalys är sammantaget den mest praktiska åtgärden för din maskin. Det är ett utmärkt planeringsverkyg som ger dig bättre kontroll över produktivitet, underhåll, potentiella fel och undvikande av stilleståndstid.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com