Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

5 underhållstips som håller grävmaskinen i toppskick

Ägare och förare som regelbundet utför underhåll med Volvo originaldelar får ut mer av sina maskiner.

1. Töm vattenavskiljaren varje morgon

Ofta bildas kondens i motorn över natten när temperaturen är lägre. Föraren bör tömma vattenavskiljaren allra först innan morgonskiftet startar. Annars kan vatten ta sig till insprutarna, där det förångas och skapar korrosion. Ett av de vanligaste orsakerna till att grävmaskiner stannar är att vattenavskiljaren inte har tömts.

Undervagnskontroll

2. Kontrollera bandspänningen en gång i veckan

Bandspänningen ska alltid vara något låg. Om bandspänningen är för hög kan trycket slita onödigt hårt på kedjan och drivhjulen. Det kan hända om avståndet från den nedre kedjan till undervagnens ram har uppmätts slarvigt. Måttet skiljer sig beroende på material. Alla som utför undersökningen ska därför alltid läsa instruktionsboken.

Volvo EC140E grävmaskin

3. Rör inte luftfiltret förrän ljuset tänds i hytten

Om du manipulerar filtret kan partikelrester komma in i motorn och orsaka slitage. En lampa tänds på instrumentpanelen i hytten när filtret behöver rengöras (rengör det bara två gånger) eller bytas. Förare eller tekniker som vill kontrollera filtrets skick bör använda CareTrack och MATRIS.

Volvo servicesatsfilter

4. Köp alltid ett utbytesfilter från Volvo

Använder du piratfilter av låg kvalitet kommer partiklar in i motorn och förkortar livslängden – och motorn är rejält dyr att byta! Mindre än 5 % av den totala ägandekostnaden för en grävmaskin består av olja och filter, så det är ingen stor kostnad. Förarna bör behandla sina maskiner likadant som sina bilar och lägga pengarna där de verkligen gör nytta: på Volvo originaldelar.

Volvo kylarvätska

5. Blanda inte andra kylarvätskor med Volvo kylarvätska

Volvo kylarvätska har utvecklats särskilt för maximal prestanda. Om den blandas med andra kylarvätskor blir konsistensen geléliknande, vilket blockerar vattenpumpen och förändrar kokpunkten. Kylarvätskan har tre viktiga syften: smörjning, korrosionsskydd och kylning. Så den måste kunna göra sitt jobb som Volvo har avsett.