Swecon Anläggningsmaskiner Sverige

Fem vanliga misstag som ökar maskinens stilleståndstid

Att hålla maskiner igång – så att kunden får lönsamhet – är av yttersta vikt för Volvo CE och dess återförsäljare. Här är fem av de vanligaste onödiga underhållsproblemen och hur de kan undvikas.

1. Att inte läsa instruktionsboken

Volvos maskiner har en mängd funktioner framtagna för att öka prestanda och användarvänligheten. Eftersom de uppdateras med varje generation kan inte inte ens den mest erfarna operatör vara insatt i dem alla utan att läsa instruktionsboken. Om en förare till exempel inte känner till hur retarderfunktionen på en ramstyrd dumper fungerar, utan istället använder bromsarna för att hålla en jämn hastighet vid körning i nedförsbacke, så kan detta leda till onödigt bromsslitage samt stillestånd och reparationskostnader som hade kunnat undvikas.

Att inte läsa instruktionsboken

2. Förfylla bränslefilter

Eftersom det är en tidskrävande process att byte ett bränslefilter brukar en del underhållstekniker förfylla filtret som en genväg. Problemet är att det är praktiskt taget omöjligt att inte förorena det nya filtret när man använder en bränsledunk och en tratt. Minsta lilla förorening kan få insprutarna att börja försämras, vilket kan leda till mycket dyra reparationer. Volvo CE rekommenderar att filter monteras torra och att de förbehandlas som föroreningskontroll – det är väl värt att ta sig tiden att göra jobbet ordentligt.

Förfylla bränslefilter

3. Använda fel redskap för jobbet

Volvo CE erbjuder en mängd redskap, men om en för stor skopa används, så går maskinen långsammare, hydrauliken får arbeta hårdare och allvarliga produktionsproblem kan uppstå. På samma sätt medför det även problem att använda ett redskap som inte är konstruerat för den aktuella arbetsuppgiften. En hydraulhammare är till exempel endast konstruerad för att användas rakt ned eller i en viss vinkel. Om den användas för att flytta eller hantera betongblock eller stora skut blir sidobelastningen på verktyget för stor, vilket leder till kraftigt slitage på bussningen, brott och läckage.

Använda fel redskap för jobbet

4. Arbeta för snabbt

När entreprenadmaskiner används är det alltid bäst att arbeta lugnt och metodiskt. Ryckig körning resulterar ofta i att material faller ur skopan och ner på marken. Dessutom bildas det hjulspår som får maskinen att skaka om en hjullastare körs in till en hög så att hjulen spinner. Dessa hjulspår behöver fyllas igen och utspillt material röjas upp.

Arbeta för snabbt

 5. Inte ansluta maskiner via CareTrack

När en maskin ansluts via Volvo CE:s telematiksystem CareTrack kan ägare och återförsäljare förutseende övervaka dess hälsa, diagnostisera eventuella problem och vidta förebyggande åtgärder. Rapporter kan avslöja ovanliga användningsbeteenden, vilka sedan kan korrigeras genom förarutbildning. De kan även visa när komponenter sannolikt behöver servas eller repareras, vilket hjälper ägare att schemalägga underhåll på lämpliga tider och undvika oplanerade stillestånd.

Inte ansluta maskiner via CareTrack

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com