Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
Kvalitets- och miljöarbetet hos Swecon

Swecon Anläggningsmaskiner

Kvalitets- och miljöarbete
Kontakta oss

Vi arbetar för en bättre framtid

Swecon Anläggningsmaskiner AB arbetar kontinuerligt med kvalitet och miljö för att ständigt bli bättre och verka för en bättre miljö idag och i framtiden.

Swecon är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 och arbetar kontinuerligt för att förbättra processer och minska vår miljöpåverkan.

Mer information

Johan Lejdberg
KMA-ansvarig (HSEQ)
tel: +46 10 556 00 22
e-mail: johan.lejdberg@swecon.com

Swecons riktlinje för kvalitet och miljö

Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner i Sverige. Swecons affär bygger på att våra kunder upplever trygghet, ansvar och kreativitet med oss och våra produkter och tjänster.

För oss innebär det också att vi skall värna om miljön och förebygga förorening samt bidra till en hållbar utveckling. 

Vi uppnår detta genom att: 

• Vi ska ha kunskapen och kompetensen, vi ska finnas nära kunden och vara tillgängliga
• Vi ska visa omtanke genom att ta ansvar och hålla det vi lovar – mot medarbetare såväl som mot kunder och partners
• Vi ska vara kreativa och drivas av ständig framåtanda, vara ledande, nytänkande och lösningsorienterade, för att bli den självklara partnern
• Vi ska utveckla våra erbjudanden och förbättra våra processer genom att sätta mål och lära oss av misstag
• Vi arbetar med ständiga förbättringar och kontinuerligt förbättrar vår kunskap om kundförväntningar och miljöpåverkan, tar till vara de bästa metoderna och standardiserar dessa i hela verksamheten
• Vi lär organisationen och våra kunder hur de väljer och använder våra produkter på mest miljövänligt sätt
• Ha en god dialog med myndigheter och andra intressenter och att leva upp till bindande krav som påverkar oss
• Ständigt se över och förbättra vår resursanvändning såsom energi, kemikalier och material
• Vi arbetar nära och ställer krav på våra leverantörer gällande kvalitet och miljöpåverkan

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss