Swecon Anläggningsmaskiner Sverige
Kvalitets- och miljöarbetet hos Swecon

Swecon Anläggningsmaskiner

Kvalitets- och miljöarbete - en ständigt pågående process
Kontakta oss

Vi arbetar för en bättre framtid

Swecon Anläggningsmaskiner AB arbetar kontinuerligt med kvalitet och miljö för att ständigt bli bättre och verka för en bättre miljö idag och i framtiden.

Swecon är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001 och arbetar kontinuerligt för att förbättra processer och minska vår miljöpåverkan.

Mer information

Leif Östberg
Kvalitets- och miljöchef
tel: +46 10 566 09 25
e-mail: leif.ostberg@lantmannen.com

Swecons kvalitets- och miljöarbete är format i vår verksamhetspolicy:

Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner i Sverige. Swecons affär bygger på att våra kunder upplever trygghet, ansvar och kreativitet med oss och våra produkter och tjänster.

För oss innebär det också att vi skall värna om miljön och förebygga förorening samt bidra till en hållbar utveckling.

Vi uppnår detta genom att:

• Vår personal är engagerad och kompetent och sätter sig in i kundens situation.
• Ge tydlig information och håller vad vi lovar.
• Lära organisationen och våra kunder hur de väljer och använder våra produkter på mest miljövänligt sätt.
• Ha en god dialog med myndigheter och andra intressenter och att leva upp till bindande krav som påverkar oss.
• Ständigt se över och förbättra vår resursanvändning såsom energi, kemikalier och material.
• Vi förbättrar våra tjänster och produkter genom att sätta mål på våra processer och lära oss av våra misstag.
• Vi arbetar med ständiga förbättringar och kontinuerligt förbättrar vår kunskap om kundförväntningar och miljöpåverkan, tar till vara de bästa metoderna och standardiserar dessa i hela verksamheten.
• Vi arbetar nära och ställer krav på våra leverantörer gällande kvalitet och miljöpåverkan.

Swecon är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss