Construction Equipment Sverige
Volvo Services Caretrack Production

CareTrack-produktion

Håll dina maskiner igång

CareTrack-produktion

Volvo ramstyrda dumprar och hjullastare med vågsystem (OBW) visar maskinens verkliga produktivitet i ton per liter. Med CareTrack Production kan du övervaka lasteffektiviteten, antalet cykler och andelen överlaster. Informationen från CareTrack Production kan också hjälpa dig upptäcka utbildningsbehov.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta vår Svenska återförsäljare Swecon för att förstå hur våra tjänster kan hjälpa dig att förbättra din verksamhet. 

Kontakta Swecon