Construction Equipment Sverige
Volvo Services Caretrack Production

CareTrack-användning

Optimera flottan

CareTrack-användning

Med CareTrack Operation kan du optimera flottan och maximera produktiviteten med rapporter om bränsleförbrukning, maskinutnyttjande och tomgångskörning. De maskinspecifika rapporterna visar hur varje maskin används och hur effektivt förarna arbetar, så att du kan upptäcka vilka utbildningsbehov som finns.

Volvo återförsäljare hem
Förbättra din verksamhet

Kontakta vår Svenska återförsäljare Swecon för att förstå hur våra tjänster kan hjälpa dig att förbättra din verksamhet. 

Kontakta Swecon