Construction Equipment Sverige

Volvo Construction Equipment hjälper kunder att se helheten med Connected Map

Volvo Construction Equipment har avtäckt sin Connected Map-lösning, en positioneringstjänst som ger en visualiserad arbetsplatsöversikt för alla maskiner – även maskiner av andra fabrikat än Volvo – och fordon på en arbetsplats som är tillgänglig för personal i maskinerna (via Volvo Co-pilot eller Android/iOS-enheter) och på kontoret (via Office Portal-webbplattformen).

Azadeh Fazl Mashhadi, ansvarig för tjänsteerbjudanden inom platslösningar på Volvo CE förklarar: ”Med Connected Map får användarna full koll på arbetsplatsen. De får en visuell översikt i realtid över positionen för varje maskin, varje fordon och varje besökare på en plats som är ansluten till appen, vilket gör verksamheten effektivare och produktivare”.
Azadeh Fazl Mashhadi fortsätter: ”Platsledningen har också full koll på arbetsplatsen via Office Portal, som ger smidig tillgång till all information som behövs för att optimera trafikförhållandena för maximal produktivitet. Dessutom kan effektivare transporter även bidra till att förkorta körtiderna, minimera blandningen av material, sänka bränsleförbrukningen och reducera emissionerna”.

Så fungerar det

Connected Map fungerar genom att hämta positioneringsdata från maskinens telematik eller Android-/iOS-enheter med SIM-kort och laddar upp dem till en molnbaserad Volvo-plattform. Oavsett om det är en Volvo-maskin, en icke-Volvo-maskin, ett fordon eller en tillfällig besökare visar Connected Map positionen för alla enheter på arbetsplatsen som har appen installerad – antingen i Volvo Co-pilot eller i en Android/iOS-enhet.
För icke-Volvo-maskiner som regelbundet befinner sig på platsen rekommenderar Volvo att utrusta maskinen med en app som är generisk/icke-Volvo Co-Pilot med karta. Detta kan köpas som ett eftermarknadstillval genom Volvo-återförsäljaren eller alternativt kan icke-Volvo-maskinoperatörer få åtkomst till Site Map-appen via en Android/iOS-enhet med ett SIM-kort. Tillfälliga platsbesökare kan också tillgå appen på samma sätt, vilket gör det lättare att bekanta sig med platsen.

Connected Map visualiserar en rad typiska arbetsplatsegenskaper och -landmärken, inklusive vägar så att operatörer lättare kan navigera på platsen, lastzoner, tippzoner, hastighetszoner samt begränsade zoner. Intressepunkter som till exempel kontor, verkstäder och bränslestationer kan också visualiseras, vilket är särskilt praktiskt för nya eller tillfälliga operatörer. Enfiliga (smala) vägsektioner kan definieras och operatören meddelas om en annan maskin närmar sig inom en enfilig sektion för att undvika trafikstockningar.

Fördelar som räcker långt

För platschefer gör Office Portal det lättare att hantera större platser och ger även möjlighet att hantera flera platser samtidigt. Office Portal ger inte bara en visuell översikt över alla maskiner, operatörer och tillfälliga besökare på plats, utan ger även platschefen möjlighet att reagera på de rådande platsförhållandena. Platschefer kan införa åtgärder som enkelriktad trafik eller begränsade zoner och kommunicera dessa ändringar till alla användare på ett ögonblick, vilket ökar medvetenheten, förebygger olyckor och ökar produktiviteten.
Connected Map-användare kan även hålla sig uppdaterade när det gäller sina maskiners position tack vare sökfunktionen i Connected Map, som letar efter och hittar användare eller maskiner i realtid, med den senaste maskinpositionen synlig i 30 dagar.
När operatören inte är på kontoret gör Connected Map det lättare att lära känna platsen och veta var alla är – inklusive besökare – vilket gör verksamheten smidigare, säkrare och mindre stressig. 
Site Map-appen är tillgänglig kostnadsfritt från App Store och Google Play. För att komma igång med Connected Map och Office Portal kan kunder kontakta sin Volvo-återförsäljare.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906