Construction Equipment Suomi

Miten CareTrack ja ACTIVE CARE eroavat toisistaan?

Volvo CE tarjoaa nyt kaksi tapaa seurata koneiden kuntoa ja suorituskykyä – ne ovat CareTrack ja ACTIVE CARE. Mikä ero näillä palveluilla on ja kumpi on oikea valinta liiketoimintasi kannalta?

Volvo CareTrack on telematiikkajärjestelmä, joka kerää tietoa koneesta, varoittaa asiakasta hälytyskoodeilla ja tarjoaa asiakkaille verkkoportaalin, jossa voi tutkia tarkemmin konekannan tietoja.

Volvo CE:llä on nyt tarjottavana myös ACTIVE CARE, ympärivuorokautinen koneen valvontaratkaisu ja konekannan käytöstä viikoittain raportoiva palvelu, jonka toiminta perustuu CareTrackin tarjoamaan dataan. Asiakkaat eivät toisin sanoen hyödy ACTIVE CARE -ratkaisusta mitään ilman CareTrack-järjestelmää.

"Suurin ero on siinä, että ACTIVE CARE -ratkaisussa Volvo Uptime Center -keskuksen henkilökunta käsittelee tietoja asiakkaan puolesta, tarjoaa etävianmääritystä ja havaitsee ongelmat ennen niiden esiintymistä. Tällöin asiakkaan on helpompi hyötyä datan sisältämästä informaatiosta", tuotetukijohtaja Aram Ibrahim selittää.

Koneen valvonta ja tapaushallinta

CareTrackia käytettäessä asiakas saa aina hälytyksen, kun koneeseen tallentuu vikakoodi – sen kriittisyysasteesta riippumatta. Hänen täytyy tällöin ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, ilmoittaa tälle hälytyksen tiedot ja seurata asian etenemistä.

ACTIVE CARE huolehtii seurannasta ja alkuvianmäärityksestä asiakkaan puolesta, ja asiakkaalle ilmoitetaan vain kun tarvitaan toimenpiteitä. Volvon patentoitu tapaushallintajärjestelmä tulkitsee vikakoodit etsien todennäköisiä syitä, suositellakseen ratkaisuja ja kertoakseen seurauksista, jos toimenpiteisiin ei ryhdytä. Jokaista tapausta seurataan asiakkaan puolesta hälytyksen rekisteröinnistä ongelman ratkaisuun asti ja jälleenmyyjä pidetään ajan tasalla joka vaiheessa.

"Asiakkaan näkökulmasta ongelmat ratkaistaan käyttövarmuuden ylläpitämiseksi ennakoivasti ja saumattomasti yhdessä jälleenmyyjän kanssa, ennen kuin ne pääsevät kehittymään vakaviksi ongelmiksi", Ibrahim sanoo.

Kalustoraportointi

CareTrackia käytettäessä asiakkaan on kirjauduttava verkkoportaaliin hakemaan kalustotiedot ja luomaan raportteja manuaalisesti. Hän voi tehdä tämän niin usein tai harvoin kuin haluaa.

ACTIVE CARE -tilaajia varten Volvo laatii automaattisesti viikoittaisia kalustoraportteja, jotka sisältävät helppotajuisia yhteenvetoja sekä yksittäisen koneen käyttöä tai väärinkäyttöä koskevia tilastotietoja. Tällöin kalustopäälliköt voivat tehdä tuottavuutta parantavia ja kustannuksia alentavia päätöksiä.

Kumpi palveluista on siis itselleni oikea valinta?

"Telematiikka voi parantaa kalustojen tehokkuutta ja kannattavuutta – ja voit hyödyntää tätä mahdollisuutta täysimääräisesti yhdistäessäsi ACTIVE CARE -palveluun. Valittaessa tämä Volvon tarjoama palvelu tehdään enemmänkin valinta siitä, paljonko aikaa kalustopäällikkö haluaa käyttää tietojen lukemiseen ja onko hänellä resurssit havaita ongelmat, ennen kuin ne aiheuttavat käyttökatkoja", Ibrahim toteaa lopuksi.

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com